Tiivistelmä

Työssä pohditaan, miten työnantajan tai työnantajakonsernin tulee käsitellä suomalaista lakisääteistä yksityisalojen työeläkevakuutusta (TyEL) omassa kirjanpidossaan silloin, kun kirjanpitolaaditaan kansainvälisten IAS- ja IFRS-standardien mukaisesti. Työssä vertaillaanmyös, miten käsittelyyn vaikuttaa se, hoitaako työnantaja eläkevakuutuksensa työeläkeyhtiössä, eläkesäätiössä vai eläkekassassa.

Työssä esitetään, että velvoitetta tulee tarkastella ensisijaisesti vakuutusmaksun kauttasilloin, kun työnantaja on hoitanut eläkevakuutuksensa työeläkeyhtiössä, ja eläkelaitoksenvastuuvelan kautta silloin, kun työnantaja on hoitanut eläkevakuutuksensa eläkesäätiössä tai-kassassa. Työssä käydään läpi perusteet velvoitteen määräämiseksi erikseen jokaisen vakuutusmaksuntai vastuuvelan osan kohdalta riippuen siitä, onko työnantaja hoitanut eläkevakuutuksensatyöeläkeyhtiössä vai eläkesäätiössä tai -kassassa.

Pohdinnan tuloksena esitetään harkittavaksi joitakin muutoksia nykyiseen käytäntöönvelvoitteen määräämiseksi. Erityisesti esitetään pohdittavaksi muutosta vastaisten työkyvyttömyyseläkkeiden käsittelyyn silloin, kun työnantaja on hoitanut eläkevakuutuksensa eläkesäätiössä tai eläkekassassa. Työssä katsotaan, että kotimaisessa vakuutustekniikassa tehdytmuutokset mahdollistaisivat jatkossa tällaisen velvoitteen sivuuttamisen jopa kokonaan IASjaIFRS-standardien mukaan laaditussa kirjanpidossa.

Share Share Share