Tiivistelmä

Esitelmä Avustuskassojen Yhdistyksen vuosikokouksessa 5.5.1946

Suunnitelma riskihenkivakuutuksesta, jossa vakuutusmaksu on kiinteä (kuitenkin indeksiin sidottu) ja vakuutussumma kääntäen verrannollinen vakuutetun henkilön kulloiseenkin kuolevuuteen näin myötäillen perheen vakuutustarvetta, joka nuorena on suuri ja vähenee iän mukana. Henkivakuutusyhtiöt ottivat pian käyttöön tämäntyyppisen vakuutuksen suurvakuutuksen nimellä ja siitä tuli suuri menestys. Henkivakuutuksen tuotesuunnittelun sanan vaativassa mielessä voidaan katsoa alkaneen tästä.

Abstract

 A proposal for a risk-based life insurance, where the preminum is fixed (though index-linked) and the sum payable in the case of death is in inverse proportion to mortality. The insurance protection simulates the normal risk of families, being large for the young and reducing for the older. This type of insurance was soon accepted by life companies turning out to be a major success.


Kirjoittaja(t)  Pentikäinen Teivo
Kirjan/raportin nimi Avustuskassojen Yhdistyksen kiertokirje 10/5.6.1946
Avainsanat riskihenkivakuutus
Painovuosi 1946
Kieli  suomi
Julkaisun tyyppiraportti
Share Share Share