Aktuaarit

image description

Mikä on aktuaari?

Vakuutusyhtiölain mukaan suomalaisilla vakuutusyhtiöillä on oltava vastuullinen vakuutusmatemaatikko (aktuaari) vakuutusteknisten laskelmien ja selvitysten laatimista varten.

image description

Aktuaaristandardit

Aktuaaristandardien tavoitteena on ylläpitää aktuaarityön korkeaa laatua ja luottamusta aktuaarikuntaan edistämällä laadukkaita toimintatapoja ja yhtenäistämällä aktuaarien toimintatapoja eri maissa.

image description

Eettiset periaatteet

Yhdistyksen jäsenen tulee harjoittaa ammattiaan rehellisesti, taidolla ja huolellisesti. Hänen tulee täyttää ammatillinen vastuunsa asiakastaan ja työnantajaansa kohtaan, eikä hän saa toimia vastoin yleistä etua.

image description

Yleistä koulutuksesta

Matemaattiset perusopinnot antavat hyvät valmiudet vakuutusmatemaattisiin tehtäviin. Kuitenkin tehtävien hoitaminen edellyttää vakuutusmatemaattista erityisosaamista ja käytännön perehtyneisyyttä työhön.

image description

Jatkuva kouluttautuminen

Suomen Aktuaariyhdistyksen varsinaisten jäsenten on toimiessaan vakuutusmatemaattisissa tehtävissä ylläpidettävä riittävää ammatillista osaamista.

image description

SHV-tutkinto

Vakuutusmatemaatikon eli SHV-tutkinnon tavoitteena on, että sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä vakuutusmatemaatikko (SHV-vakuutusmatemaatikko) täyttää yhtiön vastaavalta matemaatikolta edellytettävät korkeat kansainväliset tietotaitostandardit.

image description

CERA

CERA (Certified Enterprise Risk Actuary) on kattava ja vaativa kansainvälisesti tunnustettu kokonaisvaltaisen riskienhallinnan (ERM) tutkinto SHV-matemaatikoille.

image description

SHV-tentit

Tiedot tulevista tutkintolautakunnan kokeista sekä edellisten vuosien tenttiarkisto.

image description

Aktuaaripalveluja tarjoavat yritykset

Aktuaaripalveluja tarjoavat yritykset joissa on Suomen Aktuaariyhdistyksen jäseniä mukana

Näytä lisää

© 2016 Suomen Aktuaariyhdistys ry