Yhdistys

image description

Työryhmät

Työryhmät avustavat yhdistyksen hallitusta sekä kansainvälisessä toiminnassa mukana olevia jäseniä aihealueisiinsa liittyvissä kysymyksissä. Työryhmät kokoontuvat 2-5 kertaa vuodessa.

image description

Hae jäseneksi

Jäseneksi voidaan hyväksyä SHV-vakuutusmatemaatikko tai vakuutusmatemaattisissa tehtävissä työskentelevä henkilö, jolla on riittävä koulutus ja/tai kokemus.

image description

Historia

Suomen Aktuaariyhdistyksen perustava kokous pidettiin 21.4.1922 tohtori E. A. Hintikan kokoonkutsumana. Hintikka toimi myös perustavan kokouksen puheenjohtajana.

image description

Kansainvälinen toiminta

Yhdistys osallistuu kansainväliseen toimintaan sekä globaalilla (International Actuarial Association) että Euroopan tasolla (Actuarial Association of Europe).

image description

In memoriam

Muistokirjoitukset

image description

Säännöt

Suomen Aktuaariyhdistys ry:n säännöt.

image description

Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen jäsenen tulee ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan jatkuvasti. Yhdistys järjestää kokouksia, alan koulutuksia ja seminaareja jäsenilleen.

image description

Jäsenyys

Yhdistyksen jäsenet ovat vakuutusyhtiölain mukaisesti hyväksyttyjä vakuutusmatemaatikoita ja muita vakuutusmatematiikan asiantuntijoita. Yhdistykseen kuuluvat lähes kaikki Suomessa toimivat vakuutusyhtiölain mukaisesti hyväksytyt vakuutusmatemaatikot.

image description

Suomen Aktuaariyhdistys

Suomen Aktuaariyhdistys ry on vakuutusmatemaatikoiden asiantuntijayhdistys, joka edistää alan tunnettuutta ja kehittymistä, jäsentensä ammattitaidon kehittymistä ja takaa jäsenistönsä laadukkaan ammattiosaamisen.

Näytä lisää

© 2016 Suomen Aktuaariyhdistys ry