Perustaminen

Perustavassa kokouksessa oli kolmetoista henkeä, nimittäin professori E. Bonsdorf, tohtori H. M. J. Relander, professori J. W. Lindeberg, tohtorit E. Wessell ja R. Backlund, maisterit S. Sundell, E. Keinänen, G. Enroos, A. Winter ja S. Heikel, tohtorit R. Nevanlinna, E. A. Hintikka ja F. Nevanlinna, joka toimi perustavan kokouksen sihteerinä.

Perustavassa kokouksessa yhdistyksen ensimmäiseen hallitukseen valittiin

Perustamisasiakirjat:

  • H. M. J. Relander (puheenjohtaja)
  • E. Wessell (varapuheenjohtaja)
  • E. A. Hintikka (sihteeri)
  • F. Nevanlinna (varajäsen)

Uusiksi jäseniksi valittiin sitten vielä seuraavat kymmenen henkeä: valtioneuvos Anders Donner, ylitarkastaja Onni Hallsten, professori Ernst Lindelöf, professori Severin Johansson, tohtori P. A. Heinricius, johtaja Aarne Kuusi, tohtori E. Selander, tohtorin rouva A. Selander, maisteri Hj. W. Walldén ja maisteri Y. Väisälä. Alkuvaiheessa yhdistyksen jäsenluku oli siis 23.

Aktuaariyhdistykselle laadittiin säännöt, joissa todettiin yhdistyksen tarkoituksena olevan tarjota jäsenilleen tilaisuus käsitellä vakuutustoiminnassa esiintyviä sekä vakuutusalaan kuuluvia tieteellisiä asioita, antaa tarvittaessa lausuntoja vakuutus-teknisistä kysymyksistä ja työskennellä aktuaarikunnan ammattikuntoisuuden edistämiseksi. (linkki: alkuperäiset säännöt).

Yhdistysrekisteriin uusi yhdistys merkittiin 3.11.1922 (linkki: rekisteri-ilmoitus).

Toiminta

Pääpaino yhdistyksen toiminnassa on ollut kokousten järjestäminen, mutta jo useiden vuosien ajan myös työryhmätoiminta, erilaiset seminaarit sekä tiedottaminen myös kotisivujen kautta. Kokouksia on pidetty vähintään kaksi vuodessa, käytännössä kuitenkin selvästi useammin viime vuosina.

Aikaisemmin esitelmät painottuivat pitkälti laskuperusteisiin ja sen komponentteihin, kuten riskiperusteisiin ja korkokantaan. Viimeaikoina kuitenkin aihealueet ovat laajentuneet käsittelemään talousasioita yleisemmin, ympäristöä, kansainvälisiä kehityssuuntia, mutta myös hyvin yksityiskohtaisia esitelmiä pidetään esim. aktuaaristandardeista tai vakuutusmatemaattisesta mallintamisesta.

Jäsenmäärä

Aktuaariyhdistyksen jäsenmäärä on tasaisesti kasvanut vuosittain vakuutusalan laajenemisen myötä. Nykyään jäseniä on yhdistyksessä noin 350, joista täysjäseniä on noin 100.

Yhdistyksen järjestämät kansainväliset kongressit

Arvo Junnilan kirja

Arvo Junnila on kirjoittanut vakuutusmatematiikan ja yhdistyksen historiasta Suomen Aktuaariyhdistyksen vuonna 1994 julkaiseman kirjan "Vakuutusmatematiikkaa Suomessa 1922 - 1992", ISBN 952-90-5660-5. Kirjassa esitetään hyvin perusteellinen katsaus alan kehitykseen ja aktuaarien tehtäviin vakuutusalalla.

Puheenjohtajat ja sihteerit

Puheenjohtajat Sihteerit
1922 - 1926  H. M. J. Relander 1922 - 1928  E. A. Hintikka
1926 - 1930  J. W. Lindeberg 1928 - 1930  F. Nevanlinna
1930 - 1932  E. Wessel 1930 - 1933  E. Keinänen
1932 - 1935  E. A. Hintikka 1933 - 1953  Erik Westzynthius
1935 - 1936  R. Nevalinna  
1936 - 1937  I. Bondsdorff
1937 - 1941  Y. Leinberg 1953 - 1962  Kari Karhunen
1941 - 1947  E. A. Stor-Rank 1962 - 1963  Veikko Hauru
1947 - 1956  Arvo Junnila 1963 - 1966  Håkan Simberg
1956 - 1959  Erik Westzynthius 1966 - 1969  Lars Palmén
1959 - 1966  Tauno Kurenniemi 1969 - 1975  Esko Prokkola
1966 - 1967  Tauno Jylhä 1975 - 1977  Seppo Koskinen
1967 - 1970  Matti Kurimo 1977 - 1980  Pertti Pukkila
1970 - 1976  Viljo Keinänen 1980 - 1986  Erkki Roponen
1976 - 1982  Asko Tanskanen 1986 - 1989  Yrjö Turtiainen
1982 - 1987  Risto Kausto 1989 - 1991  Markku Vesterinen
1987 - 1992  Paavo Pitkänen 1991 - 1992  Lasse Heiniö
1992 - 1996  Matti Ruohonen 1992 - 1996  Markku Paakkanen
1996 - 1998  Markku Paakkanen 1996 - 1998  Jaakko Tuomikoski
1998 - 1999  Jaakko Tuomikoski 1998 - 1999  Hannu Parviainen
2000 - 2003  Jukka Rantala 2000 - 2001  Esko Kivisaari
2004 - 2005  Esko Kivisaari 2002 - 2004 Jarmo Jacobsson
2006             Jarmo Jacobsson 2005 - 2006  Markku Miettinen
2007 - 2008  Pasi Mustonen 2007 - 2008  Pasi Laaksonen
2009 - 2010  Markku Miettinen 2009 - 2010  Barbara D'Ambrogi-Ola
2011 - 2013  Barbara D'Ambrogi-Ola 2011             Simo Sarvamaa
2012 - 2013  Lauri Saraste
2014 - 2015   Lauri Saraste 2014 - 2015  Sari Ropponen
2016 - 2017  Sari Ropponen 2016             Antti Pulkkinen
2017             Harri Kuosmanen
2018 - 2019 Harri Kuosmanen 2018 - 2019  Sari Martikainen
2020            Sari Martikainen
2020            Ritva Tarkiainen
2020             Annina Pietinalho
2021 -          Annina Pietinalho 2021          Tuula Lempiäinen

Muut vuosien varrella hallituksessa olleet

R. J. Backlund Matti Kajatsalo
Erkki Pale Harri Lonka
Esko Kaila Heikki Bondsdorff
Nils von Veh Jari Saine
Ilmari Ketola Jorma Leinonen
Veikko Oula Hillevi Mannonen
Yrjö Tiira Martti Pesonen
Leo Salomaa Hely Salomaa
Kalevi Loimaranta Onerva Savolainen
Kurt Ljungman Juha-Pekka Halmeenmäki
Esa Säyrinen Erkki Kautto
Sakari Kuikka Päivi Ojala
Markku Lehtinen Simo Sarvamaa
Alpo Mustonen Jari Niittuinperä
Juhani Heiskanen Merja Mäkitalo
Ritva Tarkiainen Jukka Kurki
Jari Sokka Sari Martikainen
Tuula Lempiäinen Annina Pietinalho
Toni Blomster Lauri Ojala

Yhdistyksen kunniajäsenet

Hillevi Mannonen (2022 - ) Esko Kivisaari (2022 - )
Markku Paakkanen (2012 - ) Jukka Rantala (2012 - )
Matti Ruohonen (2012 - ) Jaakko Tuomikoski (2012 - )
fil.maist. Risto Kausto (2005 - ) fil.maist. Matti Kurimo (2005 - 2018)
Harri Lonka (2005 - 2018) fil.maist. Paavo Pitkänen (2005 - )
prof. Hans Bühlman (2000 - ) fil.maist. Asko Tanskanen (1997 - )
CB, MA, FIA Christopher Daykin (1993 - ) fil.maist. Håkan Simberg (1993 - 2005)
Viljo Keinänen (1981 - 1998) fil.tri Arvo Junnila (1976 - 2003)
Kari Karhunen (1976 - 1992) prof. Teivo Pentikäinen (1976 - 2006)
Frithiof Nevanlinna (1965 - 1977) Rolf Nevanlinna (1965 - 1980)
Ernst Lindelöf (1937 - 1946) Ernst Bondsdorff (1932 - 1936)
Anders Donner (1932 - 1938) H. M. J. Relander (1932 - 1947)

Valokuvia

Kuvia yhdistyksen 90-vuotisjuhlista (20.4.2012).

Kuvia yhdistyksen 100-vuotisjuhlista (28.4.2022).

In memoriam

Muistokirjoitukset:

Share Share Share