Julkaisut

  • Uusimmat
  • Asiantuntijoilta
  • Blogit
  • Matkakertomukset
  • SHV-työt
image description

Matkakertomukset 2024

Vuoden 2024 matkakertomukset.

31.12.Matkakertomus
image description

Korvausvastuun arviointi kredibiliteettimenetelmin

Petter Meyer

24.4.SHV-työ
image description

Työeläkevakuutusyhtiöiden yhtiökohtaiset hoitokustannusperusteet

Tuula Stenfors

19.4.SHV-työ
image description

Kuolevuuden ennustaminen ARIMA-malleilla

Iiro Marttila

15.3.SHV-työ
image description

Lisäedut ja niiden vaimennusvaikutus Solvenssi II -laskennassa

Leo Viherä

3.3.SHV-työ
image description

Tuleviin vakuutusmaksuihin sisältyvät odotettavissa olevat voitot (EPIFP) henkivakuutusyhtiön vakavaraisuuslaskennassa

Petri Hokkanen

18.9.2023SHV-työ
image description

TyEL-eläkevakuutuksen velvoitteen määrittämisestä työnantajan IAS-asetuksen mukaisessa tilinpäätöksessä

Mikko Pelto

18.8.2023SHV-työ
image description

What should an actuary know about artificial intelligence

Blogi - Esko Kivisaari

25.1.2023Blogi
image description

Matkakertomukset 2023

Vuoden 2023 matkakertomukset.

1.1.2023Matkakertomus
image description

Työkyvyttömyyseläkeratkaisun ennustaminen koneoppimismenetelmin

Sami Hårdh

25.10.2022SHV-työ
image description

IFRS 17 Vakuutussopimukset - Perusteet ja esittäminen henkivakuutusyhtiön näkökulmasta

Teija Sonni-Kautto

1.3.2022SHV-työ
image description

ESG ja mahdollisuudet työeläkevakuutusyhtiöille

Katariina Vaviolahti

21.2.2022SHV-työ
image description

Matkakertomukset 2022

Vuoden 2022 matkakertomukset.

1.1.2022Matkakertomus
image description

Osakestressin vaikutuksen mallinnus eläkejärjestelmän ja eläkelaitoksen vakavaraisuuteen likiarvotekniikalla

Pekka Haapala

19.11.2021SHV-työ
image description

Eläkemenoennusteen indeksiriippuvuudesta

Roman Goebel

16.11.2021SHV-työ
image description

How to eat an elephant - on the insurability of a pandemic

Blogi - Esko Kivisaari

10.11.2021Blogi
image description

Syysseminaarimuistoja

Blogi - Janne Vieri

1.11.2021Blogi
image description

Biological age derived from cardiorespiratory fitness assessment and its impact on life assurance business

Tutkimuksessa tarkastellaan biologista ikää. Kronologinen ikä on yksilön (tavallinen) ikä, kun taas biologinen ikä on se ikä, jonka ikäiseltä yksilö vaikuttaa.

2.8.2021Julkaisu
image description

Henkivakuutusaktuaarin vaellusvuodet

Blogi - Janne Vieri

9.2.2021Blogi
image description

Matkakertomukset 2021

Vuoden 2021 matkakertomukset.

1.1.2021Matkakertomus
image description

He’s making a list, he’s checking it twice, he’s gonna find out who’s naughty or nice

Blogi - Esko Kivisaari

18.12.2020Blogi
image description

Lisäeläkelaitoksen laskuperustekorko

Eveliina Rikberg

30.11.2020SHV-työ
image description

Työkyvyttömyyseläkkeiden z-mallin sovittaminen

Jaakko Aho

5.7.2020SHV-työ

Keskustelupaperi yhteistakuujärjestelmien rakentamiseen liittyvistä näkökannoista Suomen erityispiirteet huomioiden

Sääntelytyöryhmä on laatinut keskustelupaperin yhteistakuujärjestelmään liittyvien Eurooppalaisten kaavailujen ja mahdollisen harmonisoinnin osalta sekä erityisesti käynyt asiaa Suomen näkökulmasta.

17.6.2020Artikkeli
image description

Vahinkovakuutusyhtiön jälleenvakuutussuojan perusteriski

Panu Pursiainen

3.5.2020SHV-työ
image description

Riskihenkivakuutusten raukeamisasteen stressitestaus

Mari Leppänen

30.4.2020SHV-työ
image description

Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa -käsikirjan päivitys

Marko Lehtovirta

29.4.2020SHV-työ
image description

Tasausvastuun kehitys 1960-luvulta nykypäivään

Minna Lehmuskero

9.2.2020SHV-työ
image description

Matkakertomukset 2020

Vuoden 2020 matkakertomukset

1.1.2020Matkakertomus
image description

Skenaariolaskelmia muuttoliikkeen vaikutuksista eläkejärjestelmän kestävyyteen

Tuija Nopola

26.11.2019SHV-työ
image description

Matkakertomukset 2019

Vuoden 2019 matkakertomukset

1.1.2019Matkakertomus

Riskienhallinnan ajankohtaisia teemoja (2018)

Aarno Ahteensivun, Lasse Koskisen, Jarna Kulmalan ja Pauliina Havakan toimittamassa kirjassa esitellään monipuolisesti erilaisia riskeihin ja riskienhallintaan liittyviä teemoja.

17.5.2018kirja
image description

Työeläkkeiden kustannustenjako –käsikirjan päivitystyö

Hanna Mäkinen

26.3.2018SHV-työ
image description

Matkakertomukset 2018

Vuoden 2018 matkakertomukset

1.1.2018Matkakertomus
image description

Referenssikuolevuuden K2016 stokastinen mallintaminen vahinkovakuutusyhtiössä

Ville Lilja

11.9.2017SHV-työ
image description

Jälleenvakuutuksen vaikutus pääomavaateen laskennassa Solvenssi II-ympäristössä

Kari Lahti

22.5.2017SHV-työ
image description

Solvenssi 2-vakavaraisuuslaskenta standardikaavalla

Henrik Jämsä

26.4.2017SHV-työ

Long-Term Care - An Actuarial Perspective on Societal and Personal Challenges

As populations age over the next several decades, the demand for long-term care (LTC) services (assisting individuals with their activities of daily life) will increase dramatically and is likely to reach crisis levels in many countries.

20.4.2017Artikkeli
image description

SHV-tutkinnon yksilöllisten henkivakuutusten laskuperusteiden vakuutustekniikka

Tuomas Keski-Kuha

6.4.2017SHV-työ
image description

Vakuutusmäärän vaikutuksesta ensi- ja jälleenvakuutuksen hintaan

Eki Vikman

20.3.2017SHV-työ
image description

Vahinkovakuutusasiakkaiden tuotepysyvyyden mallintaminen

Anne Setämaa-Kärkkäinen

22.1.2017SHV-työ
image description

Matkakertomukset 2017

Vuoden 2017 matkakertomukset

1.1.2017Matkakertomus
image description

Takaisinostot säästövakuutuksissa

Jukka Johansson

7.12.2016SHV-työ

Lakisääteisen sairausvakuutuksen vakuutustekniikkaa

Teemu Hänninen

23.11.2016SHV-työ

Kokonaisvahinkojakauma

Jani Pajukangas

10.11.2016SHV-työ

Vahinkovakuutuksen eläkemuotoisten vastuiden epävarmuus

Jesse Kolponlahti

10.8.2016SHV-työ

Stochastic Modeling – Theory and Reality from an Actuarial Perspective (2010)

A guide for practitioners interested in understanding this important emerging field, "Stochastic Modeling" presents the mathematical and statistical framework necessary to develop stochastic models in any setting (insurance or otherwise).

13.7.2016kirja

Discount Rates in Financial Reporting - A Practical Guide (2013)

The time value of money is significant to economics and in turn to the current value of projected cash flows. Recent decades have seen a growth of knowledge and available information in the areas of finance and capital markets.

13.7.2016kirja

Yksityisalojen palkansaajien työeläkkeet syntymävuoden ja sukupuolen mukaan

Ismo Risku

6.2.2016SHV-työ

Väestöjaotteluun perustuva ennustemalli – sairauspäiväraha ja vuoden 2017 eläkeuudistuksen vaikutusten tarkastelu

Tapio Isolankila

1.2.2016SHV-työ
image description

Matkakertomukset 2016

Vuoden 2016 matkakertomukset

1.1.2016Matkakertomus

Työturvallisuustyön huomioiminen lakisääteisen tapaturmavakuutuksen taulustomaksuperusteisen vakuutuksenottajan vakuutusmaksuissa

Hanna Eskola

30.11.2015SHV-työ

Näkökulmia likviditeettiriskin hallintaan Solvenssi II:n pohjalta

Antti Huotari

18.5.2015SHV-työ

Vastuuvelka vahinko-, henki- ja työeläkevakuutusyhtiöissä

Jenni Pokkinen

27.4.2015SHV-työ

Matkakertomukset 2015

Vuoden 2015 matkakertomukset: IAA Zürich, IAA vuosikokous Vancouver, AAE vuosikokous, SFPC-raportti.

26.3.2015Matkakertomus

Eläkejärjestelmää on syytä arvioida monipuolisesti

Rantala Jukka 2015: Eläkejärjestelmää on syytä arvioida monipuolisesti

1.1.2015luku kirjassa

Baltian kuolevuudesta

Toni Blomster

27.10.2014SHV-työ

Koronvaihtosopimukset vastuuvelan suojaamisessa ja korkosijoittamisessa

Olli Punkkinen

9.10.2014SHV-työ

Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta kuvaavien riskimittojen laskentamenetelmiä

Vesa Kuikka

1.10.2014SHV-työ

Riskitön korkokäyrä ja TyEL-viitekorko

Erkka Jalonen

21.9.2014SHV-työ

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tapauskohtaisten eläkkeiden tilastollinen ennustaminen

Tiina Seppänen

11.9.2014SHV-työ

Maantieteellisen alueen huomioiminen vahinkovakuutustuotteiden hinnoittelussa

Teija Talvensaari

5.9.2014SHV-työ

Vahinkojen selvittelykuluvaraus vahinkovakuutuksessa

Mika Sirviö

4.8.2014SHV-työ

Matkakertomukset 2014

Vuoden 2014 matkakertomukset.

29.4.2014Matkakertomus

Operatiivinen riski osana riskienhallintaa ja pääomavaatimusta

Satu Korhonen

15.3.2014SHV-työ

Henkivakuutusmatematiikka

Martti Pesonen, Pentti Soininen ja Tapani Tuominen 2014: Henkivakuutusmatematiikka
Henkivakuutusmatematiikka-kirjasta on ilmestynyt uusi painos elokuussa 2014. Edeltävästä painoksesta on ehtinyt vierähtää jonkinmoinen tovi...

1.1.2014kirja

Vakuutusoppi (2014)

Rantala, Jukka; Kivisaari, Esko 2014: Vakuutusoppi
Jokaisen finanssialalla työskentelevän on tärkeää ymmärtää vakuuttamisen lainalaisuuksia ja eri vakuutuslajien pääpiirteitä. Vakuutusoppi mahdollistaa kokonaiskuvan s...

1.1.2014kirja

Pensionsstiftelsens optimala allokering

Åsa Backlund

26.8.2013SHV-työ

En metod för bedömning av kapitalbehov i ORSA processen

Mathias Brunssberg

30.7.2013SHV-työ

Henkivakuutusyhtiöiden kuolevuustutkimus K2012

Tarja Sirén

30.7.2013SHV-työ

Luonnonkatastrofiriskien mallinnuksesta ja analysoinnista

Annina Pietinalho

30.7.2013SHV-työ

Työeläkeyhtiöiden asiakashyvitykset

Tuomas Marttila

30.7.2013SHV-työ

Äärimmäisten ilmiöiden mallintamisesta

Matias Leppisaari

30.7.2013SHV-työ

Matkakertomukset 2013

Vuoden 2013 matkakertomukset.

24.1.2013Matkakertomus

TyEL-kuolevuuden ennustamisesta

Tuomas Hakkarainen

6.9.2012SHV-työ

Aikamuunnettujen CGMY-prosessien ja t-kopulan käyttö realistisen taseenhallinnan rakentamiseen

Teppo Rakkolainen

6.9.2012SHV-työ

FED-mallin soveltaminen työeläkevakuutusyhtiöiden vakavaraisuusrajan laskennassa ja sen taloudelliset vaikutukset (2012)

Anssi Puranen

6.9.2012SHV-työ

Matkakertomukset 2012

Vuoden 2012 matkakertomukset.

14.3.2012Matkakertomus

Nopea Fourier-muunnos yleistetyn Poisson-jakautuman määräämisessä yksittäisvahingon jakautumasta lähtien

Matti Huovila

24.7.2011SHV-työ

Stabiilit jakaumat osajetuottojen mallintamisessa

M Karhunen

24.7.2011SHV-työ

Vahinkovakuutusyhtiön riskipääoman määritys ja jakaminen vakuutuslajeille

Antti Pulkkinen

20.7.2011SHV-työ

Avkastningskrav på investeringar inom ett livförsäkringsbolag

Olof Eriksson

10.7.2011SHV-työ

Sopimus/vahinkokohtainen varauslaskenta jälleenvakuutuksessa: kahden menetelmän empiiristä tarkastelua

Riitta Aitio

10.7.2011SHV-työ

Sairaus- ja sairaalavakuutusliikkeen vahinkomenon hajonnasta

Esko Prokkola

8.7.2011SHV-työ

Riskiteorian harjoitustyö

Uolevi Mannonen

8.7.2011SHV-työ

Riskimaksujen tasoituksessa käytetyistä menetelmistä ja erään yhdistetyn mallin sovellutuksesta kuorma-autojen tariffiin liikennevakuutuksessa

Esa Säyrinen

8.7.2011SHV-työ

Heikki Peltola - SHV työ - 1979

Heikki Peltola

8.7.2011SHV-työ

Markku Vesterinen - SHV työ - 1979

Markku Vesterinen

8.7.2011SHV-työ

Nils-Erik Felixsson - SHV työ - 1979

Nils-Erik Felixsson

8.7.2011SHV-työ

KEL-työkyvyttömyystutkimus

Olavi Tenni

8.7.2011SHV-työ

Erkki Nokelainen - SHV työ - 1980

Erkki Nokelainen

8.7.2011SHV-työ

Stabiilit jakaumat osaketuottojen mallintamisessa (suppea)

Markku Karhunen

8.7.2011SHV-työ

Aktuaarityön riskiteoreettinen harjoitustyö

Yrjö Tiira

5.7.2011SHV-työ

Riskimaksujen tasoituksessa käytetyistä menetelmistä ja erään yhdistetyn mallin sovellutuksesta kuorma-autojen tariffiin liikennevakuutuksessa

Leo Wistbacka

5.7.2011SHV-työ

TyEL:n mukaisen eläkevakuutuksen maksutappioliikkeen tasoitusvastuun tarpeen ja tuntemattomien vahinkojen varauksen määrän mitoittaminen

Mikko Päivinen

16.6.2011SHV-työ

Eläkemenon ennustaminen

Kari Puustinen

16.6.2011SHV-työ

Coc-menetelmä vahinkovakuutusyhtiön riskimarginaalin määrittämiseen

Petri Vilska

28.4.2011SHV-työ

Valtion eläkemaksun laskuperusteet ja TyEL-kuolevuus

Sari Martikainen

16.3.2011SHV-työ

Kommentti Sixten Korkmanin artikkeliin "Kenelle valta päättää työeläkkeistä?"

Rantala Jukka 2011: Kommentti Sixten Korkmanin artikkeliin "Kenelle valta päättää työeläkkeistä?"

1.3.2011luku kirjassa

Matkakertomukset 2011

Vuoden 2011 matkakertomukset.

8.2.2011Matkakertomus

Kontrasyklisyyden vahvistaminen työeläkevakuutusyhtiön vakavaraisuusrajassa

D'Ambrogi-Ola, Barbara 2011

7.1.2011SHV-työ

Työeläkevakuutuksessa tarvitaan myös matematiikkaa

Rantala Jukka 2011: Virastosta tietotaloksi

1.1.2011luku kirjassa

Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 -kehikoissa

Matti Tienari

9.11.2010SHV-työ

Henkivakuutusyhtiön tulosanalyysi

Jussila Antti 2010

29.8.2010SHV-työ

Matkakertomukset 2010

Vuoden 2010 matkakertomukset.

3.3.2010Matkakertomus

Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 -kehikoissa

Tienari Matti 2010

1.1.2010SHV-työ

Henkivakuutusyhtiön korkoriski, sen suojaus ja vaikutukset vakavaraisuuteen

Lauri Saraste

21.9.2009SHV-työ

Omavastuuetu

Antti Auranen

1.6.2009SHV-työ

Vapaamuotoisen työeläkevakuutuksen kuolevuus

Kolehmainen Piia 2009

23.4.2009SHV-työ

Matkakertomukset 2009

Vuoden 2009 matkakertomukset.

25.3.2009Matkakertomus

Henkivakuutusosakeyhtiö Duon valmistautuminen uuteen vakuutusyhtiölakiin - markkinaehtoinen vastuuvelka

Tony Airio

27.2.2009SHV-työ

Soveltuuko Solvenssi II suomalaiseen työeläkejärjestelmään?

Laakso Sanna 2009

27.2.2009SHV-työ

Neuroverkkolaskenta ja sen soveltaminen vakuutusdataan

Sami Tähtinen

1.1.2009SHV-työ

Vakuutusoppi (2009)

Pentikäinen T, Rantala J 2009
Vakuutusalan perusoppikirja: historian, käsitteiden ym sselityksiä, vakuutuslajien lyhyt esittely, sekä sosiaali- että yksityisvakuutus.

1.1.2009kirja

Korvausvastuun ennustejakauma bootstrap-menetelmän avulla

Ropponen Sari 2008

13.11.2008SHV-työ

Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu (suppea)

Lauri Ojala

23.10.2008SHV-työ

Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu

L Ojala

23.10.2008SHV-työ

TyEL - eläkesäätiöiden ja -kassojen hallitusten riskienhallintasuunnitelmaan liittyvät stressitestit

Anu Imppola

1.6.2008SHV-työ

Matkakertomukset 2008

Vuoden 2008 matkakertomukset.

18.4.2008Matkakertomus

Suojaaminen ja suojauksen tehokkuuden mittaamismenetelmät

Samu Anttila

17.9.2007SHV-työ

Työntekijän eläkelain mukaisen eläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa

Janne Sorainen

14.6.2007SHV-työ

MCMC

Pekka Sihvonen

1.6.2007SHV-työ

Matkakertomukset 2007

Vuoden 2007 matkakertomukset.

15.4.2007Matkakertomus

Vakuutuksen kysynnän perusteet

Mikko Kuusela

30.3.2007SHV-työ

Tasausvastuun rooli nykypäivän työeläkejärjestelmässä

Tarja Taipalus

28.2.2007SHV-työ

Obituary of Erkki Pesonen

Rantala Jukka 2007: The Actuary

1.1.2007artikkeli tiet lehdessä

Conversion from conventional life insurance policies into universal life policies

Niittuinperä Jari 2007

1.1.2007SHV-työ

Vahinkovakuutusyhtiön vahingonhoito- ja liikekulujen kohdistaminen vakuutusmaksuihin

Sauli Karonen

22.12.2006SHV-työ

Työkyvyttömyyseläkkeiden maksuluokkamalli ja Eteran erityispiirteet

Markku Kärnä

9.5.2006SHV-työ

Matkakertomukset 2006

Vuoden 2006 matkakertomukset.

6.3.2006Matkakertomus

Obituary of Teivo Pentikäinen

Rantala Jukka 2006: ASTIN Bulletin 2006 The Actuary August 2006

1.1.2006artikkeli tiet lehdessä

On joint and separate history of probability, statistics and actuarial science

Rantala Jukka 2006: Festschrift for Tarmo Pukkila on his 60th birthday

1.1.2006luku kirjassa

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen taulustomaksujärjestelmän riskimaksututkimuksen perusperiaatteet (suppea)

Mari Alho

15.12.2005SHV-työ

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen taulustomaksujärjestelmän riskimaksututkimuksen perusperiaatteet - toimintaympäristö ja lainsäädännön puitteet

M Alho

15.12.2005SHV-työ

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksujen määräytymisestä

Kauppi Mira 2005
SHV-nro 80

13.7.2005SHV-työ

Indeksikorotusvastuusta ja sen ylärajan mitoituksesta

Jarkko Pajunen

29.4.2005SHV-työ

Matkakertomukset 2005

Vuoden 2005 matkakertomukset.

25.4.2005Matkakertomus

PALM - Pohjolan vakuutusliikkeen matemaattinen malli

Janne Kaippio

12.4.2005SHV-työ

Selvitys vajaatyökykyisten TEL:n mukaisen perusvakuutuksen työkyvyttömyystariffista

Tiina Nurmi

14.2.2005SHV-työ

Vaihtoehtoinen riskinsiirto (ART)

Tony Silander

1.1.2005SHV-työ

The Finnish Experience of Raising the Employment Rate of Older Workers

Rantala Jukka 2005: Nordisk Försäkringstidskrift

1.1.2005artikkeli aikakausilehdessä

Euroista työhistoriaa - Työhistorian määrittäminen työttömyysturvan etuuksissa uuden työeläkejärjestelmän aikana

Carin Lindqvist-Virtanen

21.12.2004SHV-työ

Moottoriajoneuvovakuutusten hinnoittelua yleistetyllä lineaarisella mallilla

Heikki Arminen

13.12.2004SHV-työ

Riskklassificering inom lagstadgad olycksfallsförsäkring

Åsa Ceder

1.12.2004SHV-työ

Kohti uutta vakavaraisuusvalvontajärjestelmää Solvenssi II:ta

Markku Miettinen

30.11.2004SHV-työ

Matkakertomukset 2004

Vuoden 2004 matkakertomukset.

22.11.2004Matkakertomus

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoitusmalli

Jorma Kinnunen

15.10.2004SHV-työ

Sijoitusten tuottoon kytketyt säästövakuutussopimukset IAS-tyyppisessä kirjanpidossa

Janne Pesonen

1.10.2004SHV-työ

Referenssikuolevuus henkivakuutusyhtiöille

Mika Mäkinen

26.2.2004SHV-työ

TEL-järjestelmän yhteinen tuottovelvoite ja yksittäisen yhtiön sijoitustuottojen jäännösvarianssi

Mikko Heikkilä

5.1.2004SHV-työ

Embedded Valuen muutoksen analysoinnista

Eero Heinilä

11.11.2003SHV-työ

Vakuutusajan pidentämisen vaikutus vakuutusyhtiön tulokseen

Teemu Jokela

19.5.2003SHV-työ

Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa

Satu Kilponen

5.2.2003SHV-työ

Matkakertomukset 2003

Vuoden 2003 matkakertomukset.

4.2.2003Matkakertomus

Assessing the necessary capital: the standpoint of the regulatory authorities

Rantala Jukka 2003: Focus, SCOR Group

1.1.2003artikkeli aikakausilehdessä

Tasoitusvastuun rajoista työeläkeyhtiöissä

Kimmo Karppinen

4.3.2002SHV-työ

Matkakertomukset 2002

Vuoden 2002 matkakertomukset.

5.1.2002Matkakertomus

Vakuutusyhtiö rahoitusmarkkinoilla; aktuaarin näkökulma

Mari Savela

1.1.2002SHV-työ

Measuring the Average Retirement Age

Korpela Timo, Ranne Antero 2002: Eläkevakuutus
Kirjoituksessa esitetään keskimääräisen eläkkeelle siirtymisen iän laskemiseksi menetelmä, joka perustuu tilaluokkien välisiin siirtymätodennäköisyyksiin.

1.1.2002artikkeli aikakausilehdessä

Ehdotukset työeläkelaitosten kilpailusta

Rantala Jukka 2002: Selvitysmiehen raportti, Sosiaali- ja terveysministeriö, Työryhmämuistioita

1.1.2002raportti

Vakuutusyhtiön taseen suojaus

Merja Mäkitalo

12.11.2001SHV-työ

Matkakertomukset 2001

Vuoden 2001 matkakertomukset.

9.1.2001Matkakertomus

Elämänvaravakuutuksen kuolevuuden seurannasta henkivakuutuksessa

Merja Lassila

16.10.2000SHV-työ

Laman aikana tehdyt eläketulon leikkaukset voitaisiin jo poistaa (T. Pentikäisen haastattelu)

Sokka Antti 2000: Savon Sanomat

23.8.2000artikkeli sanomalehdessä

Hyviä johtajia, onko heitä?

Pentikäinen Teivo 2000: Talouselämä
Teivo Pentikäinen palaa kysymykseen, voivatko ulkoatuodut VIP-henkilöt koskaan onnistua vakuutusjohtajina.

9.6.2000artikkeli aikakausilehdessä

Vakuutusyhtiö Pohjolan kohtalonhetki lähestyy

Pentikäinen Teivo 2000: Kauppalehti
Yksi useista artikkeleista, joissa kritisoitiin omistajalähtöisyyttä, Iiro Viinasta, Pirkko Alitaloa sekä If-hanketta.

11.5.2000artikkeli sanomalehdessä

Vakuutusyhtiön arvon määrityksestä

Harri Kuosmanen

8.5.2000SHV-työ

Matkakertomukset 2000

Vuoden 2000 matkakertomukset.

23.4.2000Matkakertomus

Vapaamuotoisten työeläkkeiden kustantamisesta/ Aktuaariset kustannusmenetelmät

Päivi Ojala

29.2.2000SHV-työ

Control theory - a useful actuarial tool?

Rantala Jukka 2000: Giornale dell\'institute italiano degli attuari

1.1.2000artikkeli tiet lehdessä

Eläketurvan kokonaiskustannusten kansainvälinen vertailu visainen ongelma

Heinonen Erja, Nokelainen Erkki, Ranne Antero, Tuomikoski Jaakko, Tuomisto Päivi 2000: Työeläke
Kirjoituksessa esitellään Ilmarisessa tehty arvio kokonaiseläkekustannuksista suhteessa palkkoihin 15 Euroopan maassa. Eläkk...

1.1.2000artikkeli aikakausilehdessä

Teivo Pentikäisen haastattelu MOT-ohjelmassa Kansa taisteli, juristit laskuttavat, TV1, 17.1.2000 klo 20.00

Pentikäinen T. - Virtanen Matti 2000
Yksi Teivo Pentikäisen lukuisista lausunnoista ja muistioista Kansa-yhtiöiden konkurssiprosessin kuluessa.

1.1.2000raportti

Investment Risks and the Solvency Margin

Ranne Antero 2000

1.1.2000kongressijulkaisu

Determining the Technical Interest Rate in the Finnish Employment Pension Scheme

Ranne Antero, Kivisaari Esko, Mannonen Hillevi 2000

1.1.2000kongressijulkaisu

Control theory - a useful actuarial tool?

Rantala Jukka 2000: Giornale dell\'istituto Iialiano degli attuari

1.1.2000artikkeli tiet lehdessä

Matkakertomukset 1999

Vuoden 1999 matkakertomukset.

2.10.1999Matkakertomus

Optioiden hinnoittelu sekä käyttö vakuutusyhtiöissä

Pasi Laaksonen

1.8.1999SHV-työ

Sinivalkoista pääomaa tarvitaan globaalissa taloudessa enemmän kuin ennen

Pentikäinen Teivo 1999: Nykypäivä
Keskustelua siitä, tarvitaanko vielä sinivalkoisuutta vai korvaako globaalisuus sen kokonaan.

4.5.1999artikkeli sanomalehdessä

Vakuutustoiminnan yleiset periaatteet

Tuomikoski Jaakko 1999: Vakuutuslääketiede
Artikkeli on yleisesitys vakuutustoiminnan yleisistä periaatteista ja selostaa vakuutustoiminnan käsitteitä (Vakuutus, riski, vakuutusten luokittelu, vakuutuksenantaja, keskinäine...

1.1.1999luku kirjassa

Newco on vakuutushistorian suurin erehdys Suomessa (T.Pentikäisen haastattelu)

Vesikansa Jyrki 1999: Kauppalehden Optio
Newco oli If-yhtiön väliaikainen nimi.

1.1.1999artikkeli aikakausilehdessä

Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa (1999)

Tuomikoski Jaakko 1999
Kirjassa esitellään lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa sellaisena kuin se oli kirjan ilmestymisvuonna. Laskuperusteiden tärkeimpien periaateratkaisujen ja olennaisimpien kaavojen o...

1.1.1999raportti

A Crisis of Longer Life: Reforming Pension Systems. Written Contribution to the Discussion.

Pentikäinen Teivo 1999: British Actuarial Journal
C.D. Daykinin ja D. Lewisin A Crisis of Longer Life -raportin keskusteluosassa Teivo Pentikäinen selostaa ikäongelman näkökohtia Suomessa ja sitä, miten niistä uskotaan se...

1.1.1999artikkeli tiet lehdessä

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen markkinoinnista ja verottamisesta (Muistio)

Pentikäinen Teivo 1999
Kriittistä keskustelua ostoeläkkeistä ja erityisesti niiden huonosti harkitusta verotuksesta.

1.1.1999raportti

The Investment Models of a Finnish Pension Company

Ranne Antero 1999: Vector

1.1.1999artikkeli aikakausilehdessä

Some remarks on solvency of insurers

Rantala Jukka 1999: Giornale dell\'istituto Iialiano degli attuari

1.1.1999artikkeli tiet lehdessä

Elinaika pitenee - miten käy eläkeiän?

Lindell Christina 1999: Eläketurvakeskuksen raportteja
Kuolevuuden trendinomainen aleneminen ja elinajan vastaava piteneminen ovat jatkuneet pitkään. Erityisesti ikääntyneiden kuolevuus on pienentynyt viimeisten 50 vuoden ...

1.1.1999SHV-työ

Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa (2007)

Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen (2007)
Käsikirjassa esitellään työeläkejärjestelmän rahoitusperiaatteet ja laskuperustemalli sekä malliin liittyvät vakuutusmatemaattiset kaavat ja vakiot.

1.1.1999raportti

Vakuutusvalvonnan linjoista

Pentikäinen Teivo 1998: Kauppalehti
Teivo Pentikäinen ihmettelee sellaista Kauppalehdessä julkaistua käsitystä, että vakuutusvalvojan ei tarvitse olla edes vakuutustoiminnan asiantuntija.

17.12.1998artikkeli sanomalehdessä

Yksilöllinen ja lakisääteinen eläketurva (Mielipide)

Pentikäinen Teivo 1998: Kauppalehti
T. Pentikäinen kritisoi ns. ostoeläkkeiden markkinointiin liittyviä seikkoja.

12.6.1998artikkeli sanomalehdessä

TEL-työkyvyttömyyteen liittyvät todennäköisyydet ja niiden mallittaminen

Mikko Karpoja

8.3.1998SHV-työ

Kuka vastaa eläkkeistä? (Lukijat-palsta)

Pentikäinen Teivo 1998: Taloussanomat
Teivo Pentikäinen toteaa Iiro Viinasen levittävän vääriä tietoja siitä, että eläkkeiden rahoitus ei olisi kunnossa.

3.3.1998artikkeli sanomalehdessä

Elinkorkojen turvaavuuden riittävyydestä yksilöllisessä eläkevakuutuksessa

Jukka-Pekka Kurki

25.2.1998SHV-työ

Suomen yksityisen sektorin työeläkejärjestelmä

Ahonen Antero, Hietaniemi Marjukka, Jokinen Pia, Kivisaari Esko, Laitinen-Kuikka Sini, Lindell Christina, Lundqvist Bo, Neuvonen Kati, Nokelainen Erkki, Saarnio Leena, Turunen Juhani, Voivalin Matti 1998
Kirjassa suomalaiset asi...

1.1.1998raportti

Selecting an Optimal Investment Portfolio for a Pension Insurance Company

Ainassaari Katja, Kallio Markku, Ranne Antero 1998

1.1.1998kongressijulkaisu

Implications of changing demographic structures for the future of pension schemes

Korpela Timo - Pentikäinen Teivo 1998: Transactions of the 26th International Congress of Actuaries
Keskustelua väestön ikääntymisestä johtuvista ongelmista erityisesti korostaen sitä, että eläkeläistymisen myöhentäm...

1.1.1998artikkeli tiet lehdessä

Pensions are no solution to the unemployment problem Analysis of suggested introduction of lower retirement ages as a measure against unemployment

Suuri lama (Muistio)

Pentikäinen Teivo 1998
Keskustelua lamasta liittyen mm. Kianderin ja Vartian kirjaan Suuri lama. Laman syitä ja seurauksia, vaikutuksia vakuutusalalla nyt ja ehkä tulevaisuudessa.

1.1.1998raportti

Actuaries in the land of risk theory

Pentikäinen Teivo 1998: The Actuary
Teivo Pentikäinen kertoo riskiteorian soveltamisesta Suomessa.

1.1.1998artikkeli tiet lehdessä

The Finnish Stochastic Investment Model

Ranne Antero 1998

1.1.1998kongressijulkaisu

Maksun tasausosan määrittäminen TEL:n mukaisessa lisäeläkevakuutuksessa

Tuula Lempiäinen

16.12.1997SHV-työ

Vieraskynä: Wahlroosin raportissa häntä heiluttaa koiraa

Pentikäinen Teivo 1997: Helsingin Sanomat
Kritiikkikirjoitus (yksi monista) Björn Wahlroosin ehdotusten johdosta. Hän olisi kirjoittanut eläkelait kokonaan uusiksi ja yhdistänyt rahoitus- ja vakuutustarkastukset.

1.12.1997artikkeli sanomalehdessä

Aktuarier berättar

Pentikäinen Teivo 1997: ABaCuse
Esitelmä riskiteorian sovellutuksista Ruotsin aktuaariyhdistyksessä.

7.11.1997artikkeli tiet lehdessä

Maailmankatsomusten yhteentörmäys (Keskustelufoorumi)

Pentikäinen Teivo 1997: Kauppalehti
Kritiikkiä muotiin pääsemässä ollutta äärimmäisyyksiin vietyä omistajalähtöistä johtamiskulttuuria vastaan, joka on vaarassa unohtaa vakuutusasiakkaat.

6.5.1997artikkeli sanomalehdessä

Vieraskynä: Suomi-yhtiötä ei saa kaapata

Näräkkä Aimo - Pentikäinen Teivo 1997: Helsingin Sanomat
Protestoitiin Suomi-yhtiön osakeyhtiöksi muuttamista vastaan. Tästä alkoi yli kolme vuotta kestänyt prosessi, joka lopulta kaatoi Iiro Viinasen ja Pirkko Alitalon...

16.2.1997artikkeli sanomalehdessä

Korvausvastuun estimointimenetelmät

Kai Niemi

1.1.1997SHV-työ

Työläkemaksujen ja rahastojen kehitys 1995-2040

Vakuutusala muutosten kourissa

Pentikäinen Teivo 1997: Vakuutussanomat
Debattikirjoitus vakuutusalalle leviämässä ollutta omistajalähtöisyyttä ja globaalisuutta vastaan.

1.1.1997artikkeli aikakausilehdessä

Elinikä, työkyky ja eläkkeelle siirtyminen

Pentikäinen Teivo 1997: Talous & yhteiskunta
Keskustelua ikääntymisongelmasta.

1.1.1997artikkeli aikakausilehdessä

Muistelua ja kommentteja työeläkejärjestelmästä

Pentikäinen Teivo 1997: Eläkepolitiikka 2000-luvulle
Työeläkejärjestelmän synty, tausta, periaatteet ja tulevaisuuden näkymät.

1.1.1997luku kirjassa

TEL:n mukaisen perusvakuutuksen tasoitusvastuun ylärajan laskennassa käytettävien parametrien määrittäminen

Pasi Mustonen

4.12.1996SHV-työ

Ordnat urval vid analys av stora ersättningskrav

Raoul Berglund

13.8.1996SHV-työ

Back to Greece - or Babylonia

Daykin Chris - Pentikäinen Teivo - Pesonen Martti 1996: The Actuary
Jatkettua väittelyä riskiteorian teoreettisen ja käytännön (practical) koulukunnan välillä. Daykin, Pentikäinen ja Pesonen katsovat, että on täysin k...

1.1.1996artikkeli tiet lehdessä

Työeläke (1996)

Pentikäinen - Koivusalo - Kammonen - Lämsä 1996
Selostus työeläkkeistä, mukaanlukien myös valtion ja kuntien järjestelmät. Jatkoa Teivo Pentikäisen alkujaan yksin laatimalle kirjalle.

1.1.1996kirja

Thesaurus of some key insurance terms

Pentikäinen Teivo 1996
Synonyymisanakirja, jossa vakuutusalan keskeisiä käsiteitä on määritelty ja ryhmitelty luonnollisiin yhteyksiinsä ja varustettu käytön esimerkein. Peter Johnson avusti kirjan toimittamisessa.

1.1.1996kirja

Sijoitustuottojen simulointimallin käyttö TEL-yhtiön toimintapääomavaatimusten tutkimisessa

Ranne Antero 1995
Kirjoituksessa kehitetään sijoitustuottojen simulointimalli, joka liitetään osaksi TEL-yhtiötä kokonaisuutena kuvaavaa mallia. Tätä käytetään arvioimaan toimintapääoman tarpeen riippuvuutta yhtiön...

16.6.1995SHV-työ

Vakuutusalan yhteisvastuu ja herrasmiehet

Pentikäinen Teivo 1995: Kauppalehti
Keskustelua siitä, tulisiko vakuutusalalla olla yhteisvastuujärjestelmä, josta korvattaisiin avoimeksi jääneet vahingot vakuutusyhtiön joutuessa konkurssiin.

4.1.1995artikkeli sanomalehdessä

Vakuutusoppi (1995)

Pentikäinen T, Rantala J 1995
Vakuutusalan perusoppikirja: historian, käsitteiden ym. selityksiä, vakuutuslajien lyhyt esittely, sekä sosiaali- että yksityisvakuutus.

1.1.1995kirja

Aspects of Alternative Ways of Arranging Occupational Pensions

Tuomikoski Jaakko 1995

1.1.1995kongressijulkaisu

The Influence of Economic Growth on the Financing of the Employment Pensions in Finland

Ranne Antero 1995

1.1.1995kongressijulkaisu

Monitavoiteoptimointi ja sen käyttäminen vakuutusyhtiössä

Pertti Pulkkinen

4.11.1994SHV-työ

Satunnaismuuttujan vinous ja huipukkuus; Additiivisuus ja miksatut jakaumat

Marika Vilska

1.11.1994SHV-työ

Vakuutusten yhteistakuulla on kiire

Pentikäinen Teivo 1994: Helsingin Sanomat
Yksi useista puheenvuoroista siitä, olisiko vakuutuskorvausten turvaksi tarpeen aikaansaada vakuutuslaitosten yhteistakuu. Idea lopulta toteutui kuitenkin vain lakisääteisten vakuutu...

1.11.1994artikkeli sanomalehdessä

Finanssiriskien hallinta

Ahjos Timo 1994
VALIKO-koulutustilaisuudet (Vakuutusalan liikkeenjohdon jatkokoulutus) 1993-94. Koulutustilaisuuden tueksi laadittu moniste, jonka liitteenä Talouselämä-lehdessä julkaistu 2-sivuinen artikkeli \"Kuka vakuut...

1.1.1994raportti

Practical Risk Theory for Actuaries

Daykin C.D. - Pentikäinen T. - Pesonen M. 1994
Uusittu riskiteorian oppikirja. Kirja perustuu brittien ja suomalaisten lukuisiin aikaisempiin tutkimuksiin.

1.1.1994kirja

Lukijan muistiinpanoja. Jaakko Lassila: Markka ja ääni (Muistio)

Pentikäinen T. 1994
Kriittistä debattia Jaakko Lassilan vakuutusalalle tuomaa markkinahenkisyyttä vastaan (markka ja ääni -periaate) ja Lassilan vakuutusuran arviointia.

1.1.1994raportti

Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijainstituutiosta

Optimaalisen omapidätyksen määrääminen Excess of Loss- ja Surplus- jälleenvakuutuksessa

Pirkko Welin-Siikaluoma

16.11.1993SHV-työ

Vapaamuotoisen työeläkevakuutuksen maksun määrittämiseen vaikuttavia tekijöitä

Esko Kivisaari

29.7.1993SHV-työ

Lisäeläkevakuutusten monikansallinen poolaus

Kalervo Koistinen

1.1.1993SHV-työ

A segmented analysis of the underwriting reserve and its cover in a pension insurance company

Saajoranta Atso, Saarinen Kaija-Riitta, Makkonen Pekka 1993
Artikkeli käsittelee suomalaisen työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelan ja sen katteen keston mukaan segmentoitua analyysia ja siihen liittyvää mallia.

1.1.1993kongressijulkaisu

Vahinkoprosessin matemaattinen malli ja sen maximum likelihood estimointi

Hely Salomaa

1.12.1992SHV-työ

Koron ja kuolleisuuden stokastinen vaihtelu

Pentti Soininen

7.10.1992SHV-työ

Vakuutusyhtiön korvausvastuusta

Jarmo Jacobsson

31.8.1992SHV-työ

Pienten portfolioiden teoria

Risto Heimo

1.8.1992SHV-työ

Vapaaehtoisen henki- ja eläkevakuutuksen laskuperusteissa sovellettavaa matematiikkaa

Juha-Pekka Halmeenmäki

18.7.1992SHV-työ

Erikoisvastuiden kuolleisuustutkimus

Hillevi Mannonen

1.1.1992SHV-työ

Englannin, Ruotsin ja Saksan henkivakuutuksen voitonjaosta

Heikki Bonsdorff

1.1.1992SHV-työ

A simulation procedure for comparing different claims reserving methods

Pentikäinen T. - Rantala J. 1992: ASTIN Bulletin
Ensin simuloidaan vahinkomenojen virtaa ja sitten tietokone pannaan leikkimään aktuaaria, joka tästä virrasta laskee korvausvastuut. Käyttämällä eri menetelmiä saadaan k...

1.1.1992artikkeli tiet lehdessä

Finanssiliitto on huono ajatus

Pentikäinen Teivo 1992: Suomen Kuvalehti
Keskustelua finanssitavarataloista ja niihin liittyvistä riskeistä.

1.1.1992artikkeli aikakausilehdessä

Forecasts Regarding Pensioners Younger than the Official Retirement Age

Ranne Antero 1992

1.1.1992kongressijulkaisu

Finlands arbetspensionssystem: räcker pengarna?

Rantala J. 1992: Nordisk Försäkringstidsskrift

1.1.1992artikkeli aikakausilehdessä

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tariffin laatiminen Captive-yhtiölle

Pentti Tervola

1.4.1991SHV-työ

Tutkimus eläkekassan riskiliikkeestä tasoitusvastuujärjestelmän soveltuvuuden arvioimiseksi

Leena Väänänen

18.2.1991SHV-työ

Sumeiden joukkojen teorian soveltamismahdollisuuksista vakuutusympäristössä

Anni Sajo

11.1.1991SHV-työ

Työeläkkeiden ja Ilmarisen kolme vuosikymmentä. (Esitelmä 18.11.1991. Moniste)

Pentikäinen Teivo 1991
Juhlaesitelmä Ilmarisen hallintoneuvoston kokousta varten 18.11.1991

1.1.1991raportti

Työeläkejärjestelmä - riittävätkö rahat?

Rantala J. 1991: Kansantaloudellinen Aikakauskirja

1.1.1991artikkeli aikakausilehdessä

Methods for analyzing the effects of the underwriting risk on the insurer\'s long-term solvency

Rantala J. 1991: Managing the insolvency risk of insurance companies

1.1.1991luku kirjassa

Kalman-filtterin käyttö vakuutusmaksujen ohjaamisessa

Rantala J. 1991: Aktuaaripäivän 15.1.1990 esitelmät

1.1.1991luku kirjassa

Konkurssin ennustaminen erotteluanalyysin avulla

Yrjö Romppainen

16.1.1990SHV-työ

Henkivakuutusten suoramarkkinoinnin kannattavuudesta

Jari Sokka

1.1.1990SHV-työ

Estimating and ensuring the risk capacity of an insurance company

Pentikäinen Teivo 1990
Vastuunkantokyvyn arviointi riskiteorian keinoin.

1.1.1990raportti

Henkivakuutusyhtiön kuormitustulon stokastinen riittävyysmalli

Erkki Kautto

4.9.1989SHV-työ

TEL-lisäeläkevakuutuksen maksukertoimien laskenta

Irmeli Saari

22.5.1989SHV-työ

Insurance Solvency and Financial Strength

Pentikäinen - Bonsdorff - Pesonen M. - Rantala - Ruohonen 1989
Työryhmä \"FIM-Group\" laati laajan stokastis-dynaamisen analysointimallin vakuutusliikkeestä. Joukko tärkeitä sovellutuksia otettiin mukaan. Tämä kirja esit...

1.1.1989kirja

On experience rating and optimal reinsurance

Rantala J. 1989: ASTIN Bulletin

1.1.1989artikkeli tiet lehdessä

AR-kotivakuutuksen tariffoinnista

Simo Sarvamaa

16.11.1988SHV-työ

Työeläkevakuutuksen perheellisyysperusteet sovitus vuoden 1985 väestötilastoon

Erkki Immonen

8.8.1988SHV-työ

Viipaletekniikan ja vuosimaksutekniikan yhteensopivuus

Onerva Savolainen

1.4.1988SHV-työ

Liikennevakuutuksen yksittäisen vahingon suuruusjakauman approksimoinnista

Pertti Savijoki

1.1.1988SHV-työ

Tuntematon vaikuttaja. Työeläkejärjestelmän isä Teivo Pentikäinen

Ahtokari Reijo (Pentikäinen T.) 1988
Teivo Pentikäisen muisteluita, jotka kokosi kirjaksi Reijo Ahtokari. Käsitellään sekä vakuutustoiminnan että eläkejärjestelmien kehitystä sodan jälkeisinä vuosikymmeninä.

1.1.1988kirja

Author\'s comment to a book review by J.C. Nash

Pentikäinen T. 1988: SIAM Review
Vastaus tri Nashille, joka oli arvioinut Risk Theory -teoksen (Beard, Pentikäinen, E. Pesonen) uuden, kolmannen painoksen huonosti riskianalyytikoiden tarkoitukseen sopivaksi. Teivo Pentikäine...

1.1.1988artikkeli tiet lehdessä

On the net retention and solvency of insurance companies

Tuomikoski Jaakko 1988

1.1.1988kongressijulkaisu

Ikääntymisongelma ja sen ratkaisu. Suuri yhteiskunnallinen haaste

Pentikäinen Teivo 1988
Ikääntymisongelma eläkejärjestelmien ja koko yhteiskunnankin kannalta. Syitä, seurauksia ja toimenpiteitä. Avustajina mm. gerontologian professorit Hervonen ja Ilmarinen.

1.1.1988raportti

Solvabität

Pentikäinen Teivo 1988: Handwörterbuck der Versicherung HdV
Lyhyt selostus solvenssista suureen saksalaiseen vakuutustietosanakirjaan.

1.1.1988luku kirjassa

Life Expectancy and the Age of Retirement

Ranne Antero, Ryynänen Markku 1988

1.1.1988kongressijulkaisu

Fluctuations in Insurance Business Results: Some Control Theoretical Aspects

Rantala J. 1988: Transactions of the 23rd International Congress of Actuaries

1.1.1988kongressijulkaisu

Frequency response functions - a technique to evaluate the variation range in certain insurance indicators

Rantala J. 1988: Transactions of the 23rd International Congress of Actuaries

1.1.1988kongressijulkaisu

An application of time series methods to financial guarantee insurance

Rantala J. - Hietikko H. 1988: European Journal of Operational Research

1.1.1988artikkeli tiet lehdessä

Multiplikatiivisen intensiteettimallin estimointi

Ari Ikonen

30.10.1987SHV-työ

Approximative evaluation of the distribution function of aggregate claims

Pentikäinen Teivo 1987: ASTIN Bulletin
Vahinkomenon jakauman tavallisimpia approksimaatioita (NP-, Wilson-Hilferty - ja Haldane-menetelmät) on verrattu tarkkoihin tuloksiin, jotka on laskettu rekursiokaavalla. Tulosten avulla ...

1.1.1987artikkeli tiet lehdessä

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksujen määräytyminen

Harri Nyrhinen

16.10.1986SHV-työ

TEL:n työkyvyttömyysmalli: Z-pinnan parametrin määrittäminen pinnansovitustehtävänä

Tuomikoski Jaakko 1986
SHV-työ.

1.4.1986SHV-työ

Propagandistit pelottelevat eläkepommilla

Pentikäinen Teivo 1986: Kauppalehti
Esimerkki lukuisista puheenvuoroista keskustelussa eläkepommista.

28.2.1986artikkeli sanomalehdessä

Eksponentiaaliseen tasoitukseen perustuvista ennustemalleista

Pertti Näyskä

1.1.1986SHV-työ

Discussion of \'Underwriting strategy in a competitive insurance environment\' by G.C. Taylor

Pentikäinen T. 1986: Insurance: Mathematics and Economics
Kommentti Taylorin kilpailuolosuhteita koskevalle kirjoitukselle. Vakuutuslaitosten välisen kilpailun mallittamista, syklit, vakuutusten karkaaminen jne.

1.1.1986artikkeli tiet lehdessä

Run-off risk as a part of claims fluctuation

Pentikäinen T. - Rantala J. 1986: ASTIN Bulletin
Korvausvarausten epätarkkuudesta johtuva ns. run-off risk esitetään omaksi riskin lajikseen liitettäväksi riskiteorian standardimalliin.

1.1.1986artikkeli tiet lehdessä

Vakuutusyhtiöillä vastuu epäkohtien poistamisesta

Pentikäinen Teivo 1986: Työeläke
Vakuutuspoliittinen puheenvuoro: Lakisääteisiä vakuutuksia hoitavat vakuutusyhtiöt ovat vastuussa myös siitä, että laki on ajantasalla, eikä siihen sisälly epäkohtia. Velvollisuus on...

1.1.1986artikkeli aikakausilehdessä

Suomen vakuutustoiminnan piirteitä vuosilta 1945 - 1980.

Pentikäinen Teivo 1986
Vakuutusyhdistyksen 75-vuotispäivän juhlaesitelmä 15.4.1986. Sisältää katsauksen Suomen vakuutustoiminnasta vuosilta 1945-1980.

1.1.1986raportti

Experience rating of ARIMA processes by the Kalman Filter

Rantala J. 1986: ASTIN Bulletin

1.1.1986artikkeli tiet lehdessä

Yksilöllinen tariffointi - kontrolliteoreettinen näkökulma

Rantala J. 1986: Suomen tilastoseuran vuosikirja 1985

1.1.1986luku kirjassa

Eläkekassan/eläkesäätiön vakuutusmaksuprosentin ennustamisesta

Heikki Ranta

20.2.1985SHV-työ

Vertailu Esscherin ja NP menetelmän käyttökelpoisuudesta

Olli Pusa

1.1.1985SHV-työ

Asiansa osaavia ammatti-ihmisiä vakuutusalan johtoon. (T. Pentikäisen haastattelu)

Hopia Ara - Hedenström Kaius 1985: Vakuutussanomat
Teivo Pentikäinen voimakkaasti korostaa sitä, että vakuutusalan johtotehtäviin kelpaavat vain alaa osaavat henkilöt, eivät erilaiset ns. VIP-ihmiset, joiden värväämine...

1.1.1985artikkeli aikakausilehdessä

Some aspects of reserve and other uncertainties and of risk theory

Pentikäinen T. 1985: Giro Bulletin
Giro Bulletin oli myöhemmän The Actuary -lehden edeltäjä Isossa-Britanniassa. Tässä artikkelissa mm. keskustellaan siitä, miksi riskiteoriaan Isossa-Britanniassa ja muuallakin suhtaudut...

1.1.1985artikkeli tiet lehdessä

Aspects of Solvency of Insurers and a review of the Types of Risk affecting it (Esitelmä)

Pentikäinen Teivo 1985
Esitelmä osuustoiminnallisten vakuutusyhtiöiden seminaarissa.

1.1.1985kongressijulkaisu

Kunnallinen eläketutkimus sisältää erittäin kiintoisia tuloksia

Pentikäinen Teivo 1985: Työeläke
Julkisella sektorilla eläkeikä oli aiemmin ammattikohtaisesti erilainen. Seurauksena oli jatkuvia paineita, jopa lakkoja, kunkin ammattiryhmän eläkeiän alentamiseksi. Kuntasektorilla tila...

1.1.1985artikkeli aikakausilehdessä

Nya direktiv om beräkning och uppföljning av de finländska skadeförsäkringsbolagens utländska rörelse

Rantala J. 1985: Nordisk Försäkringstidskrift

1.1.1985artikkeli aikakausilehdessä

Financial forecast

Rantala J. 1985: The Review

1.1.1985artikkeli aikakausilehdessä

Vapaaehtoinen autovakuutus. Tariffointi auton hinnan ja omavastuun perusteella tariffiluokissa KA, LA ja PO

Reijo Sihvonen

31.12.1984SHV-työ

Työeläkevakuutuksen yksilöpohjaisen simulointimallin herkkyysanalyysi

Jari Saine

3.1.1984SHV-työ

Vanhuuseläkkeen simulointimalli

Lasse Heiniö

1.1.1984SHV-työ

Risk Theory. The Stochastic Basis of Insurance

Beard R. E. - Pentikäinen T. - Pesonen E. 1984
Käytäntöön orientoitunut riskiteoria, brittiläisen ja suomalaisen senaikaisen osaamisen kokooma. Siemenä oli Suomessa monisteena julkaistu Riskiteoria (ks. Pentikäinen, 1955...

1.1.1984kirja

Adequate Contingency Reserves in Credit Insurance: Report on a Finnish Study

Rantala J. 1984: Transactions of the 22nd International Congress of Actuaries

1.1.1984kongressijulkaisu

An application of stochastic control theory to insurance business

Rantala J. 1984

1.1.1984väitöskirja

Poisson -generaattorit

Raimo Voutilainen

9.9.1983SHV-työ

A model for the claim number process

M Ruohonen

2.1.1983SHV-työ

Fitting the convolution of negative binominal and poisson distributions on data

Matti Ruohonen

1.1.1983SHV-työ

On model building for insurance industry

Pentikäinen T. 1983: European Journal of Operational Research
Selostus vakuutuslaitoksen riskiteoreettisesta mallittamisesta.

1.1.1983artikkeli tiet lehdessä

Informal comments on the Report of the U.K. general insurance study group working party on solvency (Esitelmä)

Pentikäinen Teivo 1983
Keskustelua Englannin solvenssiryhmän kanssa. Näin pohjustettiin yhteistä riskiteorian kirjaa.

1.1.1983raportti

Sosiaaliturvan rahoituksesta

Estimation of IBNR claims

Rantala J. 1983: Festschrift for Eino Haikala on his seventeeth birthday

1.1.1983luku kirjassa

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen täysyksilöllisestä erikoistariffista

H Bonsdorff

1.1.1982SHV-työ

The Impact of the Actuary

Pentikäinen T. 1982: ReActions
Osallistuminen brittien keskusteluun aktuaarien tehtävistä ja tarpeellisuudesta.

1.1.1982artikkeli aikakausilehdessä

Solvency of Insurers and Equalization Reserves. Volume I: General Aspects

Pentikäinen Teivo 1982
Uusien pöytätietokoneiden kokokapasiteettiä käytettiin ensimmäisen kerran vakuutusliikkeen stokastiseen mallittamiseen. Tämä oli alkuna vastaavalle laajalle käytännölle, mm. Monte Carlo -idean m...

1.1.1982kirja

Solvency of Insurers and Equalization Reserves, vol. II

Rantala J. 1982

1.1.1982kirja

Työkyvyttömyyseläkemalleista

Eero Gauffin

1.4.1981SHV-työ

Vahinkomenon jakauman laskeminen Monte-Carlo menetelmällä

Pentti Koskinen

1.2.1981SHV-työ

Sairauslisävakuutuksen vakuutusmaksujen korottamisesta kesken vakuutusajan

Seppo Koskinen

2.1.1981SHV-työ

Palovakuutuksen osavahingot ja Surplus-jälleenvakuutus

Juhani Heiskanen

2.1.1981SHV-työ

Committee report: Second report of the Committee on pensionable age. An Abstract

Pentikäinen T. 1981
Suomessa ehdotettu ja sittemmin toteutettu joustavien eläkeikien järjestelmä selostettuna kansainväliselle lukijakunnalle.

1.1.1981raportti

Evaluation of the capacity of risk carriers by means stochastic-dynamic programming

Pentikäinen T. - Rantala J. 1981: ASTIN Bulletin
Riskinkantokyvyn arviointi stokastisen mallin avulla.

1.1.1981artikkeli tiet lehdessä

Rauniotodennäköisyyden aproksimointi yhden palvelijan jonon avulla

Markku Paakkanen

1.1.1980SHV-työ

Puheenvuoro: Vakuutus ja määritelmä

Pentikäinen T. 1980: Vakuutussanomat
Keskustelua vakuutuksen määrittelemisyrityksistä.

1.1.1980artikkeli aikakausilehdessä

A Stochastic-dynamic Model for Insurance Business

Pentikäinen T. 1980: Transactions of the International Congress of Actuaries
Ajanmukaistettu ja uusittu selostus riskiteoreettisesta mallittamisesta.

1.1.1980kongressijulkaisu

On the Computation of the Distribution of the Total Amount of Claims

Pentikäinen T. 1980
Vahinkomenon likimääräisiä laskentatapoja.

1.1.1980kongressijulkaisu

Vanhuuseläkejärjestelmä valinkauhassa. Eläkkeelle olisi päästävä yksilöllisesti

Pentikäinen Teivo 1980: Kodin Kuvalehti
Keskustelua eläkeikäjärjestelmästä. Tässä artikkelissa ennakoitiin sittemmin komiteassa toteutettua järjestelmää, joka salli tietyissä rajoissa yksilöllisen eläkkeelle siirty...

1.1.1980artikkeli aikakausilehdessä

Research concerning conditions for solvency of insurers

Pentikäinen Teivo 1980: Gioruale dell\' Istituto Italiano degli Attuari
Lähinnä italialaisia aktuaareja varten kirjoitettu selostus Suomen solvenssijärjestelmästä.

1.1.1980artikkeli tiet lehdessä

The Theory of Risk and Some Applications

Pentikäinen Teivo 1980: The Journal of Risk and Insurance
Selostus Euroopassa kehitetyn riskiteorian sovellutuksista USA:n yliopistojen riskiteoriaseminaarille.

1.1.1980artikkeli tiet lehdessä

Jälleenvakuutustarpeesta Henki-aurassa

Alpo Mustonen

17.9.1979SHV-työ

Dynamic programming, an approach for analysing competition strategies

Pentikäinen T. 1979: ASTIN Bulletin
Keskustelua siitä, miten riskiteorian avulla voidaan arvioida kilpailutilanteeseen liittyviä riskejä ja miten alas esim. vakuutusmaksuja on terveellistä alentaa.

1.1.1979artikkeli tiet lehdessä

Eläkejärjestelmistä ja niiden tulevaisuudesta

Pentikäinen Teivo 1979: Sosiaalinen Aikakauskirja
Perusteellinen selvitys työ- ja muiden eläkejärjestelmien ideoista, tilasta ja tulevaisuudesta.

1.1.1979artikkeli aikakausilehdessä

A Solvency Testing Model Building Approach for Business Planning

Pentikäinen T. 1978: Scandinavian Actuarial Journal
Vakuutusliikkeen mallittamisen ensimmäisiä askeleita riskiteoriaa hyväksikäyttäen.

1.1.1978artikkeli tiet lehdessä

Eläkejärjestelmät, niistä aiheutuvat kustannukset ja kustannusvaikutukset. Moniste.

Pentikäinen Teivo 1978
Debattia eläkejärjestelmien kustannuksista. Tiivistelmä on julkaistu myöhemmin Sosiaalisessa Aikakauskirjassa.

1.1.1978raportti

Tämä maa ei kompastu eläkkeisiin

Pentikäinen Teivo 1978: Suomen Kuvalehti
Puheenvuoro eläkekustannusdebatissa.

1.1.1978artikkeli aikakausilehdessä

Puheenvuoro: Eläkkeistä turha tehdä syntipukkia

Pentikäinen Teivo 1978: Suomen Kuvalehti
Puheenvuoro eläkekustannusdebatissa.

1.1.1978artikkeli aikakausilehdessä

Seppo Eskelinen - SHV työ - 1977

Seppo Eskelinen

1.1.1977SHV-työ

On the Approximation of the Total Amount of Claims

Pentikäinen T. 1977: ASTIN Bulletin
Korvausmenon approksimatiivisen laskennan menetelmiä ja arviointia.

1.1.1977artikkeli tiet lehdessä

Historiallisen eläkekompromissin tavoitteet ja vaikutukset puntarissa

Pentikäinen Teivo 1977: Sosiaaliturva
Eläkejärjestelmät vakiinnuttaneen ns. historiallisen kompromissin perustelut ja vaikutukset.

1.1.1977artikkeli aikakausilehdessä

Some critical thoughts on private pension plans (Muistio)

Pentikäinen Teivo 1977
Kritiikkiä sellaisia käsityksiä vastaan, että vapaaehtoiset yksilölliset eläkejärjestelyt pystyisivät täyttämään minkään valtakunnan todellista eläketurvantarvetta.

1.1.1977raportti

Työnantajien sosiaalimenot kilpailijamaiden tasolla

Pentikäinen Teivo 1977: Sosiaalinen Aikakauskirja
Puheenvuoro debatissa siitä, ovatko työnantajien työeläke- ym. sosiaalikustannukset liian korkeat.

1.1.1977artikkeli aikakausilehdessä

Työeläkejärjestelmän suomalainen ratkaisu kehittämisen arvoinen

Pentikäinen Teivo 1977: Sosiaalinen Aikakauskirja
Työeläkejärjestelmän ideoitten esittelyä.

1.1.1977artikkeli aikakausilehdessä

Tasoitusvarauksen ala- ja yläraja eläkevakuutuksessa

Jorma Leinonen

7.12.1976SHV-työ

Luottovakuutuksen korvausmenon jakaumafunktio, kun vahinkoja ei ole sattunut

Hannu Parviainen

3.12.1976SHV-työ

Esscherin menetelmän modifikaation soveltaminen

Yrjö Turtiainen

20.2.1976SHV-työ

Stochastic-dynamic prognosis

Pentikäinen T. 1976: Transactions of the International Congress of Actuaries
Tietokoneiden mahdollistama simulointi vakuutusyhtiöiden tilan ja tulevaisuuden selvittämiseksi.

1.1.1976kongressijulkaisu

A segmented analysis of the underwriting reserve and its cover in a pension insurance company

Saajoranta Atso, Saarinen Kaija-Riitta, Makkonen Pekka 1976: Forecasting in Pension Insurance Field
Kirjasessa on kuvattu sellaisten ennustemallien periaatteet, joita on käytetty sekä TEL- että YEL-vakuutusliikkeen 2-20 vuode...

1.1.1976kongressijulkaisu

Dynaamisen ohjelmoinnin vakuutussovellutus

Pentikäinen Teivo 1976
Dynaamisen ohjelmoinnin ja tietokoneiden simulointikäytännön sovellutusten selostus.

1.1.1976raportti

Eläkepolitiikka säästöliekille

Pentikäinen Teivo 1976: Sosiaalinen Aikakauskirja
Puheenvuoro debatissa siitä, onko Suomessa eläketurva kehittynyt liian kalliiksi vaarantaen mm. suomalaisten yritysten kilpailukyvyn. Tällaiset käsitykset torjuttiin, mutta ...

1.1.1976artikkeli aikakausilehdessä

Stokastis-dynaamisen prognoosimallin ohjelmointi- ja laskentatyö

Tuomas Hirvonen

14.5.1975SHV-työ

A Model of Stochastic-Dynamic Prognosis. An Application of Risk Theory to Business Planning

Pentikäinen T. 1975: Scandinavian Actuarial Journal
Ensimmäisiä yrityksiä käyttää suuresti kehittyneitä tietokoneita vakuutusyhtiöiden solvenssin ja tulevaisuuden arvioitiin.

1.1.1975artikkeli tiet lehdessä

Korko- ja maksutulot yhtäläisiä vakuutusturvan kustantajia

Pentikäinen Teivo 1972: Vakuutussanomat
Aikaisemmin oli tapana laskea vakuutustoiminnan kannattavuutta vertaamalla vakuutusmaksuja korvaus- ym. kuluihin. Tässä artikkelissa katsottiin, että kannettavuuslaskelmiin ja erityise...

1.1.1972artikkeli aikakausilehdessä

Social Insurance in Finland

Pentikäinen Teivo 1972: Insurance in Finland
Suomen sosiaalivakuutuksen erityispiirteiden esittelyä kansainväliselle lukijakunnalle, erityisesti työeläkkeiden ja tapaturmavakuutuksen hajasijoitettu organisaatio.

1.1.1972artikkeli tiet lehdessä

Sosiaalivakuutus (1971)

Pentikäinen Teivo 1971
Lyhyt selostus sosiaalivakuutuksen historiasta, käsitteistä ja senhetkisestä tilasta. Tämä teksti on myöhemmin siirretty osaksi Vakuutusoppia.

1.1.1971raportti

The fluctuation reserve or the equalization fund as stipulated in the Finnish Insurance Companies Act of 1953

Pentikäinen Teivo 1970: Insurance in Finland
Suomen tasoitusvastuun selostus kansainväliselle lukijakunnalle.

1.1.1970artikkeli tiet lehdessä

Tutkimus Normal Power -menetelmän soveltumisesta Compound Poisson -funktion arvojen laskemiseen

Markku Lehtinen

28.5.1969SHV-työ

Antti Törrönen - SHV työ - 1969

Antti Törrönen

1.1.1969SHV-työ

Alennussäännöstön soveltaminen ei ole \"asiakaskeskeistä\" ajattelua

Taisto Paatsila - SHV työ - 1968

Taisto Paatsila

1.1.1968SHV-työ

Linking life and private pension insurance to the price index

Pentikäinen Teivo 1968: Transactions of the International Congress of Actuaries
Selostus suomalaisen indeksisidonnan saavutuksista. Erilaisia teoreettisia ja käytännön ratkaisumuotoja selostetaan ja luokitellaan. Suuri innov...

1.1.1968kongressijulkaisu

On the solvency of insurance companies

Pentikäinen T. 1967: ASTIN Bulletin
Selostus kansainväliselle lukijakunnalle Suomen silloin jo hyvin kehittyneestä vakavaraisuusjärjestelmästä.

1.1.1967artikkeli tiet lehdessä

Lääkärien eläkekysymys

Pentikäinen T. 1967: Helsingin Lääkärilehti
Yrittäjäasemassa olevien henkilöiden eläkejärjestelmien kehittämisideoita.

1.1.1967artikkeli aikakausilehdessä

Perhe-eläkevakuutuksen nykyvaihe

Pentikäinen Teivo 1967: Huoltaja
Alusti kysymystä perhe-eläkkeen etujen kehittämiseksi siten, että molemmat sukupuolet olisivat tasavertaisessa asemassa ja eläkkeen saanti ja määrä olisi porrastettu muuta kautta saatavi...

1.1.1967artikkeli aikakausilehdessä

Matematiikan kaavoja

Pentikäinen Teivo 1967
Matemaattisten kaavojen kokoelma lähinnä käsittäen oppikoulumatematiikan sekä korkeakoulujen ensimmäisen vuoden oppimääriä. 1. painos 1947

1.1.1967kirja

Määritelmät sekä toivottomia että hyödyttömiä

Pentikäinen Teivo 1966: Vakuutussanomat
Puheenvuoro keskusteluun siitä, pitäisikö mm. vakuutus määritellä \"tieteellisesti\".

1.1.1966artikkeli aikakausilehdessä

Indeksiehdon kehittämismahdollisuudet

Pentikäinen Teivo 1965: Vakuutussanomat
Indeksiehdon kehittäminen oli suomalaisten aktuaarien suursaavutuksia sodan jälkeisissä inflatorisissa sekavissa oloissa. Tässä Vakuutussanomien artikkelissa kerrotaan menestystarina...

1.1.1965artikkeli aikakausilehdessä

Eläke

Pentikäinen Teivo 1963: Yhteiskuntatieteiden käsikirja. 1. osa
Eläkkeiden perusteista kansantajuinen selostus

1.1.1963luku kirjassa

Työntekijäin eläkelait. Toimeenpanon aika nyt käsillä

Pentikäinen Teivo 1962: Uusi Suomi
Yleisselostus työntekijäin eläkelaista.

21.3.1962artikkeli sanomalehdessä

Työnantaja ja työntekijäin eläke. Liiketyönantajain Keskusliiton syyskokouksessa v. 1961 pidetty esitelmä

Pentikäinen T. 1962: Liiketyönantajain Keskusliitto Liiketyönantajain Keskusliiton julkaisuja
Kun lakisääteinen työeläkejärjestelmä oli säädetty vuonna 1961, julkaistiin sikermä vihkosia ja artikkeleja, joissa asiaa ...

1.1.1962artikkeli aikakausilehdessä

Reserves of Motor-vehicle Insurance in Finland

Pentikäinen Teivo 1962: ASTIN Bulletin
Riskiteorian sovellutuksena käsiteltiin autovakuutuksen vastuuvelan määritystä.

1.1.1962artikkeli tiet lehdessä

Reinsurance of Third Party Motor Insurance and Motor Insurance in Finland

Pentikäinen Teivo 1962: ASTIN Bulletin
Riskiteorian sovellutuksena keskustellaan jälleenvakuutuksen ja sen omavastuiden valinnasta.

1.1.1962artikkeli tiet lehdessä

Työntekijäin eläkelait

Pentikäinen Teivo 1962: Liiketalous
Selostus työntekijäin eläkelaista

1.1.1962artikkeli aikakausilehdessä

Uusi eläkelainsäädäntömme

Pentikäinen Teivo 1962: Liiketaloudellinen Aikakauskirja
Selostusta uudesta työeläkelainsäädännöstä.

1.1.1962artikkeli aikakausilehdessä

Finland\'s new pension legislation

Pentikäinen Teivo 1962: Insurance in Finland
Työeläkejärjestelmää selostetaan englannin kielellä.

1.1.1962artikkeli tiet lehdessä

Työeläke (1962)

Pentikäinen Teivo 1962
Yleisselostus työeläkejärjestelmän yksityiskohdista ja periaatteista. Tämä kirja yhdistettiin Työntekijän eläke -kirjaan.

1.1.1962kirja

Är pension under alla omständigheter den ändamålsenligaste ersättningsformen inom invaliditetsförsäkringen?

Pentikäinen Teivo 1961: Nordisk Försäkringstidskrift
Keskustelua siitä, olisiko työkyvyttömyyden kohdatessa työkyvyttömyyseläkkeen asemesta suoritettava tehokasta kuntoutusta ja pyrittävä palauttamaan ao. henkilö tak...

1.1.1961artikkeli tiet lehdessä

Sosiaalivakuutus (1961)

Pentikäinen Teivo 1961: Oma maa: tietokirja Suomen kodeille
Lyhyt yleistajuinen selostus sosiaalivakuutuksen silloisesta tilasta.

1.1.1961luku kirjassa

Onko eläke vanhentunut työkyvyttömyysvakuutuksen korvausmuotona?

Pentikäinen Teivo 1961: Vakuutussanomat
Provokatoorisesti tarjottiin kuntoutusta aina ensisijaisena toimenpiteenä ja työkyvyttömyyseläkkeen myöntäminen vasta toissijaisena. Artikkeli oli ajan hengen mukaisesti ylioptimist...

1.1.1961artikkeli aikakausilehdessä

Työntekijän eläke

Pentikäinen Teivo 1961
Selostus työeläkkeistä, mukaanlukien myös valtion ja kuntien järjestelmät. Myöhemmin julkaistu uudistettuna nimellä Työeläke.Selostus työeläkkeistä, mukaanlukien myös valtion ja kuntien jär...

1.1.1961raportti

Miten työnantaja voi hoitaa työntekijöittensä eläkejärjestelyn

Pentikäinen Teivo 1959: Sähköurakoitsijalehti
Yleisselostus työntekijäin eläkelaista. Tämä on esimerkki lukuisista artikkeleista, joita julkaistiin eri lehdissä.

1.1.1959artikkeli aikakausilehdessä

On Finnish Pension Foundation

Pentikäinen T. 1957: Transactions of the International Congress of Actuaries
Suomen eläkesäätiöinstituution selostusta.

1.1.1957kongressijulkaisu

Henkivakuutusperusteiden uudistus. Muistio (laadittu sosiaaliministeriössä joulukuussa 1956 ja korjattu 1957.)

Pentikäinen Teivo 1957
Tällä monistetulla muistiolla oli erittäin suuri merkitys vakuutusalalle. Henkivakuutusyhtiöt toivoivat korotuksia vakuutusmaksuihin. Tässä muistiossa kuitenkin asetuttiin sille kannalle, että henk...

1.1.1957raportti

Vakuutusoppi (1957)

Pentikäinen Teivo 1957
Vakuutusalan perusoppikirja: historian, käsitteiden ym. selityksiä, vakuutuslajien lyhyt esittely, sekä sosiaali- että yksityisvakuutus. Käännetty ruotsiksi v. 1968 (Försäkringslära).

1.1.1957kirja

Riskiteoriaa

On the Reinsurance of an Insurance Company

Pentikäinen T. 1954: Transactions of the International Congress of Actuaries
Selostus siitä, miten riskiteorian avulla voidaan määrittää jälleenvakuutuksen omavastuiden tasoa.

1.1.1954kongressijulkaisu

Eläkesäätiölakimietintö

Pentikäinen Teivo 1954
Komiteatyö, jonka pohjalta perustettiin uusi eläkejärjestelyinstituutio eräänlaiseksi täysin turvallisen vakuutuksen ja vailla mitään vakuuksia toimivan eläkesääntökäytännön välimuodoksi.

1.1.1954raportti

Finlands nya lag om försäkringsbolag

Pentikäinen Teivo 1953: Nordisk Försäkringstidskrift
Suomen uutta vakuutusyhtiölakia esiteltiin pohjoismaisille lukijoille ruotsinkielisessä artikkelissa.

1.1.1953artikkeli tiet lehdessä

On the net retention and solvency of insurance companies

Pentikäinen T. 1952: Scandinavian Actuarial Journal
Suomen juuri käytäntöön otettua turvajärjestelmää selostetaan kansainväliselle lukijakunnalle. Osoitetaan myös, miten riskiteorian keinoin voidaan määrittää jäll...

1.1.1952artikkeli tiet lehdessä

Selostus toimintapääoman vähimmäismäärän mitoittamista koskevasta tutkimuksesta

Pentikäinen T. 1952
Vakuutusyhtiölakikomitean mietinnän (6/1952) liite, jossa perustellaan lakiin otettua turvajärjestelmää. Käytäntöön tulivat riskistä riippuvat pääomavaatimukset sekä riskisyklejä tasoittava tas...

1.1.1952raportti

Einige numerische Untersuchungen über das risikotheoretische Verhalten von Sterbekassen

Pentikäinen Teivo 1947: Scandinavian Actuarial Journal (Skandinavisk Aktuarietidskrift)
Tässä vaatimattomassa julkaisussa ensimmäisen kerran Suomessa pyrittiin soveltamaan riskiteoriaa käytännön ongelmaan.

1.1.1947artikkeli tiet lehdessä

Über stetige Funktionensysteme mit einem algebraischen Additionstheorem

Pentikäinen Teivo 1947
Väitöskirja. Tehtävä oli löytää kaikki ne funktiot, joilla on se ominaiuus, että arvo pisteessä x+y on jokin algebrallinen funktio A saman funktion arvoista pisteissä x ja y, siis f(x+y)=A[f(x),...

1.1.1947väitöskirja

Hautausavustuskassojen toiminnan monipuolistamisesta.

Pentikäinen Teivo 1946: Avustuskassojen Yhdistyksen kiertokirje 10/5.6.1946
Esitelmä Avustuskassojen Yhdistyksen vuosikokouksessa 5.5.1946 Suunnitelma riskihenkivakuutuksesta, jossa vakuutusmaksu on kiinteä (kuitenkin inde...

1.1.1946raportti
Näytä lisää

© 2016 Suomen Aktuaariyhdistys ry