Tiivistelmä

Kirjoituksessa kehitetään sijoitustuottojen simulointimalli, joka liitetään osaksi TEL-yhtiötä kokonaisuutena kuvaavaa mallia. Tätä käytetään arvioimaan toimintapääoman tarpeen riippuvuutta yhtiön sijoitusjakaumasta.

Abstract

 The paper is an actuarial thesis which developes a stochastic investment model for a pension company. The model is used to estimate the required level of the working capital depending on the company's investment portfolio.

Kirjoittaja(t)  Ranne Antero
Artikkelin otsikko Sijoitustuottojen simulointimallin käyttö TEL-yhtiön toimintapääomavaatimusten tutkimisessa
Kieli  suomi
Julkaisun tyyppiSHV-työ
Share Share Share