Johdanto 

Jo ennen Solvenssi II -direktiiviä (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY) aktuaarit ovat tiedostaneet, kuinka tärkeää on ymmärtää vakuutuksenottajien irtisanomiskäyttäytymistä. Väärin arvioitu irtisanomiskäyttäytyminen voi vakuutusyhtiön kannalta johtaa taloudellisiin tappioihin. Mekanismeista, kuinka taloudelliset tappiot mahdollisesti aiheutuvat, kirjallisuudessa mainitaan mm. haitallinen valikoituminen ja likviditeetin puute. Irtisanomiskäyttäytymiseen liittyvä haitallinen valikoituminen tarkoittaa sitä, että vakuutusyhtiön näkökulmasta hyvät riskit irtisanovat vakuutuksensa useammin kuin huonot riskit, jolloin vakuutuskanta ajan mittaan koostuu arvioitua huonommista riskeistä. Tällöin vakuutusten riskimaksu ei riitä kattamaan korvausmenoa. Massiiviset vakuutusten irtisanomiset puolestaan voivat johtaa siihen, että vakuutusyhtiö voi joutua myymään sijoitusomaisuuttaan likviditeetin puutteen vuoksi alhaiseen hintaan maksaakseen vakuutuksenottajille takaisinostoarvot. 

Irtisanomiskäyttäytymisen ymmärtäminen on korostunut etenkin Solvenssi II -direktiivin myötä, mutta myös Amerikassa on korostettu modernien lähestymistapojen käyttämistä irtisanomiskäyttäytymisen ymmärtämiseen ja mallintamiseen. Tässä tutkielmassa pyritään täyttämään tutkimuskirjallisuudessa olevaa aukkoa säästöhenkivakuutuksen tuoton vaikutuksesta takaisinostotodennäköisyyteen. Tutkielmassa käytetään sopimuskohtaista aineistoa ja havaintojen tukena esitetään käyttäytymistaloustieteen vastaavia havaintoja sekä käyttäytymistaloustieteen teorioita. 

Abstract 

Modeling policyholder behavior has become increasingly important especially after Solvency II came into effect on 1 January 2016. One of the main risks concerning policyholder behavior is lapse risk. There exists some amount of empirical research on policy lapsation, but none of the existing research analyze how policy’s yield affects probability to lapse or surrender. We use contract level data and proportional hazards model with time varying covariates and clustered standard errors to estimate how endowment policy’s yield and other characteristics affect surrender probability. We find that positive yield decreases the probability to surrender a policy. This inverse disposition effect is especially strong with older policyholders. The effects of other policy characteristics on surrender probability are similar as in existing research.

Share Share Share