Tiivistelmä

Kirjassa esitellään lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa sellaisena kuin se oli kirjan ilmestymisvuonna. Laskuperusteiden tärkeimpien periaateratkaisujen ja olennaisimpien kaavojen ohella selvitetään tehtyjen valintojen historiallisia syitä. Kirja sisältyy SHV-tutkinnon kokeen Vakuutusmatematiikan sovellukset II tutkintomateriaaliin eläkevakuutuksen osastossa. Sen ensimmäinen versio ilmestyi vuonna 1992 nimellä "Henki- ja eläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa, osa 2: työeläkevakuutus", ja ETK:n julkaisemaa versiota edelsi sisällöltään vastaava moniste vuonna 1998.

Abstract

 The book is an exposition of the calculation bases used in Finnish mandatory occupational pension insurance. It is included in the requirements of a fully qualified actuary according to FInnish legislation (SHV) specializing in pension insurance.

Kirjoittaja(t)  Tuomikoski Jaakko
Kirjan/raportin nimi Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa
Avainsanat Työeläkevakuutus, laskuperusteet
KeywordsFinnish mandatory occupational pension system, calculation bases
Sarjan nimi Eläketurvakeskuksen raportteja
Kustantaja Eläketurvakeskus
Painopaikka Helsinki
Painovuosi 1999
Volumi 15
Sivumäärä 174
ISBN 952-9639-66-X
Kieli  suomi
Julkaisun tyyppiraportti
Share Share Share