Tiivistelmä

Käytäntöön orientoitunut riskiteoria, brittiläisen ja suomalaisen senaikaisen osaamisen kokooma. Siemenä oli Suomessa monisteena julkaistu Riskiteoria (ks. Pentikäinen, 1955). Kirja kirjoitettiin kokonaan uudelleen kolmatta painosta varten käyttäen hyväksi juuri kehittymässä olevia tietokoneita. Simuloinnin vakuutussovellutuksia otettiin runsaasti mukaan.

Abstract

 A practically orientated studybook on risk theory based on British and Finnish research activities and applications. The third edition was completely re-written utilizing newly developed possibilities offered by computers. Among others, simulation technique was introduced.


Kirjoittaja(t)  Beard R. E. - Pentikäinen T. - Pesonen E.
Kirjan/raportin nimi Risk Theory. The Stochastic Basis of Insurance
Avainsanat riskiteoria
Keywordsrisk theory
Sarjan nimi Monographs on statistics and applied propability
Kustantaja Chapman and Hall
Painopaikka Cambridge
Painovuosi 1984
Sivumäärä 408
ISBN 0-412-24260-5
Kieli  englanti
Julkaisun tyyppikirja
Share Share Share