Tiivistelmä

Ensimmäisiä yrityksiä käyttää suuresti kehittyneitä tietokoneita vakuutusyhtiöiden solvenssin ja tulevaisuuden arvioitiin.

Abstract

 One of the first attempts to utilise the rapidly-developed computer facilities for the analysis of the financial state and future of the insurance companies.


Kirjoittaja(t)  Pentikäinen T.
Artikkelin otsikko A Model of Stochastic-Dynamic Prognosis. An Application of Risk Theory to Business Planning
Lehti Scandinavian Actuarial Journal 1975;:29-53
Keywordscomputer facilities, stochastic modelling
Kieli  englanti
Julkaisun tyyppiartikkeli tiet lehdessä
Share Share Share