Johdanto

Vuodesta 2023 alkaen on sosiaali- ja terveysministeriö vahvistanut työeläkevakuutusyhtiöille, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas, yhtiökohtaiset hoitokustannusperusteet. Yhtiökohtaiset hoitokustannusperusteet määrittävät TyEL - vakuutusmaksun hoitokustannusosan määrän. Vakuutusmaksun hoitokustannusosalla työeläkeyhtiöt kattavat yhtiön TyEL -liikekulut.

Työssä tarkastellaan kunkin työeläkevakuutusyhtiön yhtiökohtaisten hoitokustannusperusteiden pääkohtia selostaen, mitkä asiat vaikuttavat asiakkailta perittävän hoitokustannusmaksun tasoon kullakin työeläkevakuutusyhtiöllä. Työssä pohditaan yhtiökohtaisten hoitokustannusperusteiden laadinnassa vaadittavien reunaehtojen toteutumista ja esimerkiksi vakuutuksen koon ja asiakkuuden keston vaikutusta hoitokustannusmaksuun.

Yhtiökohtaisiin hoitokustannusperusteisiin siirtyminen on oletettavasti tuonut lisää kilpailua työeläkeyhtiöiden välille ja lisännyt työeläkeyhtiöiden kustannustehokkuutta kuten muutoksen tavoitteena olikin. Muutos lienee tuonut myös hoitokustannusmaksuun läpinäkyvyyttä ja selkeyttä. Toisaalta jokaisella yhtiöllä on omat useitakin elementtejä sisältävät laskuperusteet, joten niiden tulkinta ja vertaileminen on haastavaa ja monimutkaista. Tältä osin muutoksen tavoitteet ovat saattaneet toteutua vain osittain.

Share Share Share