Tiivistelmä

Giro Bulletin oli myöhemmän The Actuary -lehden edeltäjä Isossa-Britanniassa. Tässä artikkelissa mm. keskustellaan siitä, miksi riskiteoriaan Isossa-Britanniassa ja muuallakin suhtaudutaan varauksellisesti.

Abstract

 Among others, discussion on the usefulness of risk theory, which is often questioned by actuaries.


Kirjoittaja(t)  Pentikäinen T.
Artikkelin otsikko Some aspects of reserve and other uncertainties and of risk theory
Lehti Giro Bulletin 1985;41:19-24
Keywordsrisk theory, uncertaintity
Kieli  englanti
Julkaisun tyyppiartikkeli tiet lehdessä
Share Share Share