Tiivistelmä

Kritiikkiä muotiin pääsemässä ollutta äärimmäisyyksiin vietyä omistajalähtöistä johtamiskulttuuria vastaan, joka on vaarassa unohtaa vakuutusasiakkaat.


Kirjoittaja(t)  Pentikäinen Teivo
Artikkelin otsikko Maailmankatsomusten yhteentörmäys (Keskustelufoorumi)
Lehti Kauppalehti 1997;:
Avainsanat omistajalähtöinen johtamiskulttuuri
Kieli  suomi
Julkaisun tyyppiartikkeli sanomalehdessä
Share Share Share