Tiivistelmä

Aarno Ahteensivun, Lasse Koskisen, Jarna Kulmalan ja Pauliina Havakan toimittamassa kirjassa esitellään monipuolisesti erilaisia riskeihin ja riskienhallintaan liittyviä teemoja. Kirja koostuu tutkimusartikkeleista, joiden tarkoituksena on täydentää ja ajantasaistaa riskienhallinnan perusteoksissa aiemmin käsiteltyjä aihealueita. Artikkeleissa käsitellään muun muassa riskien ja riskienhallinnan olemusta ja keskeisiä käsitteitä, turvan rakentamisen peruskysymyksiä, riskitietoisuutta johtamiseen liittyvässä päätöksenteossa, maineriskiä ja sen vaikutuksia yritysten liiketoimintaan, sosiaalisia riskejä, niiden yhteiskunnallista merkitystä sekä sosiaalisten riskien hallinnan ulottuvuuksia. Viimeinen artikkeli esittelee vapaasti saatavilla olevan RiskDemo-ohjelmiston, jonka avulla lukija voi halutessaan testata ja havainnollistaa monenlaisia riskien ominaisuuksia. Kirja pyrkii omalta osaltaan vastaamaan riskien ja riskienhallinnan toimintaympäristössä viime vuosien aikana tapahtuneisiin muutoksiin sekä virittämään akateemista keskustelua aiheesta.

Kirja sisältää seuraavat artikkelit:

  • Lasse Koskinen: Riskienhallinta ja tietämyksen tasot
  • Raimo Voutilainen: Riskienhallinta tänään – hyvän ja pahan päivän varalta
  • Raija Järvinen: Riskitietoisuus johtamiseen liittyvässä päätöksenteossa
  • Aarno Ahteensivu: Maine, maineriski ja sen vaikutukset
  • Pauliina Havakka: Sosiaaliset riskit – määritelmiä ja merkitys yhteiskunnassa
  • Jarna Kulmala: Sosiaalisten riskien hallinta – Seurausten minimoinnista kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen
  • Arto Luoma: Riskien havainnollistamisohjelmisto RiskDemo

Kirja (250 sivua) on ladattavissa osoitteesta: http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/103198/978-952-03-0701-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kirjoittaja(t)Lasse Koskinen, Raimo Voutilainen, Raija Järvinen, Aarno Ahteensivu, Pauliina Havakka, Jarna Kulmala, Arto Luoma
Kirjan/raportin nimiRiskienhallinnan ajankohtaisia teemoja
Painovuosi2018
ISBN978-952-03-0700-4 (nid.)
978-952-03-0701-1 (pdf)
Kielisuomi
Julkaisun tyyppikirja
Share Share Share