Tiivistelmä

Selostus suomalaisen indeksisidonnan saavutuksista. Erilaisia teoreettisia ja käytännön ratkaisumuotoja selostetaan ja luokitellaan. Suuri innovaatio oli siirtyä pelkästä etujen indeksoinnista koko vakuutuksen indeksointiin siten, että sekä maksut että edut nousevat samassa suhteessa. Tämän suhteen määrää se, miten paljon kullakin henkivakuutusyhtiöllä on korkoylijäämää, omaisuuden aliarvostusta ym. resursseja käytettäväksi indeksikorotuksiin, jotka edellyttävät myös vastaavaa korostusta vakuutusmaksuvastuuseen. Aikaa myöten merkittävän suuri osa henkivakuutuskannasta olikin tämän indeksiehdon tuottamaa.

Abstract

 Different kinds of index linkage are explored. A particularly useful innovation was to adjust benefits, premiums and reserve to the same rate. This rate was determined by the resources of the life company (surplus in yield on investments, undervaluation of assets, etc.). Compared with other index systems, which mainly increase only the benefits, this form generates all the time new business, because also the premiums are increasing automatically.


Kirjoittaja(t)  Pentikäinen Teivo
Artikkelin otsikko Linking life and private pension insurance to the price index
Keywordsindex linkage, life insurance
Painovuosi 1968
Sivunumero(t) 
Kongressi International Congress of Actuaries, Munich, 1968
Kieli  englanti
Julkaisun tyyppikongressijulkaisu
Share Share Share