Tiivistelmä

Monisteessa tarkastellaan työeläkemaksujen ja rahastojen kehitystä tulevaisuudessa eri talouskasvuvaihtoehdoilla, työvoiman supistumisen ja väestönmuutosten sekä eläkeiän lykkäyksen olettamuksilla. Tarkastelussa on mukana myös mm. vuoden vaihteen 1996-97 rahastokoron muutoksesta aiheutuneet vaikutukset työeläkemaksuun ja rahastoihin.


Kirjoittaja(t)  Lindell Christina
Kirjan/raportin nimi Eläketurvakeskuksen monisteita
Avainsanat työeläkkeet, työeläkkeiden rahoitus, taloudellinen kehitys, pitkän aikavälin rahoituslaskelmia, väestönkehitys, työvoima, lykätty eläkeikä, korot, työeläkemaksut, rahastot, ennusteet 2040, aikasarjat
Keywordslong-term pension projections, postponed retirement age, contribution rate, pension reserve funds, interest rate, population growth, pension financing
Kustantaja Eläketurvakeskus
Painopaikka Helsinki
Painovuosi 1997
Volumi 18
Sivumäärä 36+liitt.
ISBN 1238-4984
Kieli  suomi
Julkaisun tyyppiraportti
Share Share Share