Tiivistelmä

Puheenvuoro debatissa siitä, ovatko työnantajien työeläke- ym. sosiaalikustannukset liian korkeat.


Kirjoittaja(t)  Pentikäinen Teivo
Artikkelin otsikko Työnantajien sosiaalimenot kilpailijamaiden tasolla
Lehti Sosiaalinen Aikakauskirja 1977;(5):10-20
Avainsanat sosiaalimenot
Kieli  suomi
Julkaisun tyyppiartikkeli aikakausilehdessä
Share Share Share