Tiivistelmä

Keskustelua siitä, olisiko työkyvyttömyyden kohdatessa työkyvyttömyyseläkkeen asemesta suoritettava tehokasta kuntoutusta ja pyrittävä palauttamaan ao. henkilö takaisin työelämään.

Abstract

 It was questioned whether rehabilitation back to work should always be the primary aim in the case of pending invalidity instead of the customary straightforward granting of a pension.


Kirjoittaja(t)  Pentikäinen Teivo
Artikkelin otsikko Är pension under alla omständigheter den ändamålsenligaste ersättningsformen inom invaliditetsförsäkringen?
Lehti Nordisk Försäkringstidskrift 1961;(4):283-289
Avainsanat kuntoutus
Keywordsrehabilitation
Kieli  ruotsi
Julkaisun tyyppiartikkeli tiet lehdessä
Share Share Share