Tiivistelmä

Artikkeli on yleisesitys vakuutustoiminnan yleisistä periaatteista ja selostaa vakuutustoiminnan käsitteitä (Vakuutus, riski, vakuutusten luokittelu, vakuutuksenantaja, keskinäinen ja kaupallinen vakuutustoiminta ja vakuutusliike). korvauksia ja niiden turvaamista (korvauksen määräytyminen, riskipääoman merkitys, maksun määrääminen, vakuutusperiaate, vakuutettujen etujen turvaaminen vastuuvelan ja valvonnan kautta), pakollisuuteen ja vapaaehtoisuuteen liittyviä näkökohtia (vakuuttaa vai jättää vakuuttamata, pakollisuudesta seuraavia erityispiirteitä, rahastointi ja hinnanmuodostus pakollisessa vakuutuksessa) sekä ydinkysymysrtä siitä, kuka kantaa riskin missäkin tilanteessa.

Abstract

 The article gives an exposition of the general principles in insurance (insurance, classification in insurance, insurer, mutual and commercial insurance), claims and safeguarding the rights of the insured (quantification of the claim, capital at risk, tarification, the insurance principle, safeguarding the rights of policyholders by appropriate calculation of liabilities and through supervision), aspects related to compulsion and choice (to take insurance or not to take insurance, consequences of compulsion, funding and premium setting in compulsory insurance) and the basic question of who carries the risk in different situations.


Kirjoittaja(t)  Tuomikoski Jaakko
Artikkelin otsikko Vakuutustoiminnan yleiset periaatteet
Kirjan/raportin nimi Vakuutuslääketiede
Kirjan editori(t) Timo Aro, Antti Huunan-Seppälä, Jukka Kivekäs, Sakari Tola, Ilkka Torstila
Avainsanat vakuutustoiminta, vakuutuslääketiede, riski, vakuutuksenantaja, keskinäisyys, korvaus, riskipääoma, vakuutusmaksu, vakuutusperiaate, vastuuvelka, vakuutusvalvonta
Kustantaja Duodecim
Painopaikka Vammala
Painovuosi 1999
Sivunumerot 19-27
ISBN 951-656-008-3
Kieli  suomi
Julkaisun tyyppiluku kirjassa
Share Share Share