Tiivistelmä

Suomen sosiaalivakuutuksen erityispiirteiden esittelyä kansainväliselle lukijakunnalle, erityisesti työeläkkeiden ja tapaturmavakuutuksen hajasijoitettu organisaatio.

Abstract

 A brief article on the special features adopted in social insurance in Finland, particularly decentralised organisation of pensions to insurance companies and pension funds.


Kirjoittaja(t)  Pentikäinen Teivo
Artikkelin otsikko Social Insurance in Finland
Lehti Insurance in Finland 1972;(1):35-44
Avainsanat sosiaalivakuutuksen hallintomallit
Keywordssocial insurance organisations
Kieli  englanti
Julkaisun tyyppiartikkeli tiet lehdessä
Share Share Share