Tiivistelmä

Riskiteorian silloista tilaa selostetaan ja esitetään joukko sovellutuksia. Kirja oli siemenenä ja impulssin antajana myöhemmin julkaistuille englanninkielisille riskiteorian kirjoille: Beard, Pentikäinen, E. Pesonen (1969) ja Daykin, Pentikäinen, M. Pesonen (1994).

Abstract

 University lectures on the risk theory and its applications. This modest booklet was a seed and an impulse for later books on the risk theory in English: Beard, Pentikäinen, E. Pesonen (1969) and Daykin, Pentikäinen, M. Pesonen (1994).


Kirjoittaja(t)  Pentikäinen Teivo
Kirjan/raportin nimi Riskiteoriaa
Avainsanat riskiteoria
Keywordsrisk theory
Painovuosi 1955
Sivumäärä 95
Kieli  suomi
Julkaisun tyyppikirja
Share Share Share