Kirjoittaja(t)  Rantala J.
Artikkelin otsikko Yksilöllinen tariffointi - kontrolliteoreettinen näkökulma
Kirjan/raportin nimi Suomen tilastoseuran vuosikirja 1985
Painovuosi 1986
Sivunumerot 133-149
ISBN 951-95420-9-4
Kieli  englanti
Julkaisun tyyppiluku kirjassa
Share Share Share