Tiivistelmä

Newco oli If-yhtiön väliaikainen nimi.


Kirjoittaja(t)  Vesikansa Jyrki
Artikkelin otsikko Newco on vakuutushistorian suurin erehdys Suomessa (T.Pentikäisen haastattelu)
Lehti Kauppalehden Optio 1999;7.10.1999:
Avainsanat If-yhtiö
Kieli  suomi
Julkaisun tyyppiartikkeli aikakausilehdessä
Share Share Share