Tiivistelmä

Puheenvuoro debatissa siitä, onko Suomessa eläketurva kehittynyt liian kalliiksi vaarantaen mm. suomalaisten yritysten kilpailukyvyn. Tällaiset käsitykset torjuttiin, mutta samalla huomautettiin, että eläkejärjestelmistä vastuullisten on myös katsottava, voitaisiinko aikaansaada säästöjä. Joitakin sellaisia yksilöitiinkin, mm. perhe-eläkkeiden tekeminen ehdollisiksi.

Abstract

 A contribution to the discussion about an acceptable level of social security expenditures. The situation in Finland was not found to be alarming, but however, some possibilities to reduce expenses were proposed, among others, making the family pensions conditional depending on whether the beneficiary is receiving other pensions in parallel. sosiaaliturvan kustannukset.


Kirjoittaja(t)  Pentikäinen Teivo
Artikkelin otsikko Eläkepolitiikka säästöliekille
Lehti Sosiaalinen Aikakauskirja 1976;(2):48-55
Keywordssocial security expenditures
Kieli  suomi
Julkaisun tyyppiartikkeli aikakausilehdessä
Share Share Share