Tiivistelmä

Provokatoorisesti tarjottiin kuntoutusta aina ensisijaisena toimenpiteenä ja työkyvyttömyyseläkkeen myöntäminen vasta toissijaisena. Artikkeli oli ajan hengen mukaisesti ylioptimistinen kuntoutuksen mahdollisuuksien suhteen, mutta osoittautui sikäli merkittäväksi, että kuntoutusetuus otettiin tapaturmavakuutus- ja liikennevakuutuslakeihin ja hankinnanvaraisena työeläkkeisiin sekä perustettiin erityinen Vakuutusalan Kuntoutuskeskus.

Abstract

 The rehabilitation was proposed as a primary action in case of disability. Even though that-time expectations proved to be greatly exaggerated, this paper, however, gave rise to include rehabilitation as a new type of benefit into the Employment Accident and Motor Third Party Acts and optionally into the employment pensions. The Rehabilitation Centre was established to provide the necessary services.


Kirjoittaja(t)  Pentikäinen Teivo
Artikkelin otsikko Onko eläke vanhentunut työkyvyttömyysvakuutuksen korvausmuotona?
Lehti Vakuutussanomat 1961;(11):265-266
Avainsanat kuntoutus
Keywordsrehabilitation
Kieli  suomi
Julkaisun tyyppiartikkeli aikakausilehdessä
Share Share Share