Tiivistelmä

Vahinkomenon jakauman tavallisimpia approksimaatioita (NP-, Wilson-Hilferty - ja Haldane-menetelmät) on verrattu tarkkoihin tuloksiin, jotka on laskettu rekursiokaavalla. Tulosten avulla on kartoitettu sitä aluetta, jossa tarkkuus näyttää hyväksyttävältä.

Abstract

 Accuracy of the approximative methods (NP, Wilson-Hilferty and Haldane) is investigated and, in parallel, exact values are calculated by using recursion formula and the approximative results. An area of acceptable use is drafted.


Kirjoittaja(t)  Pentikäinen Teivo
Artikkelin otsikko Approximative evaluation of the distribution function of aggregate claims
Lehti ASTIN Bulletin 1987;17 (1):15-39
Viite julkaisuunhttp://www.casact.org/library/astin/vol17no1/
Kieli  englanti
Julkaisun tyyppiartikkeli tiet lehdessä
Share Share Share