Tiivistelmä

Suomen uutta vakuutusyhtiölakia esiteltiin pohjoismaisille lukijoille ruotsinkielisessä artikkelissa.

Abstract

 The new Finnish Insurance Company Act (1952) was made available in Swedish for Nordic audience. The pioneering new ideas were, among others, a risk-based capital requirement and an equalization reserve.


Kirjoittaja(t)  Pentikäinen Teivo
Artikkelin otsikko Finlands nya lag om försäkringsbolag
Lehti Nordisk Försäkringstidskrift 1953;(I):209-
Avainsanat Vakuutusyhtiölaki
KeywordsInsurance Company Act
Kieli  ruotsi
Julkaisun tyyppiartikkeli tiet lehdessä
Share Share Share