Tiivistelmä

Kun lakisääteinen työeläkejärjestelmä oli säädetty vuonna 1961, julkaistiin sikermä vihkosia ja artikkeleja, joissa asiaa selostettiin. Tämä julkaisu oli tarkoitettu työnantajille ja sen kustansi Liiketyönantajain keskusliitto (nykyinen Palvelutyönantajat).


Kirjoittaja(t)  Pentikäinen T.
Artikkelin otsikko Työnantaja ja työntekijäin eläke. Liiketyönantajain Keskusliiton syyskokouksessa v. 1961 pidetty esitelmä
Lehti Liiketyönantajain Keskusliitto Liiketyönantajain Keskusliiton julkaisuja 1962;:24
Avainsanat työeläke
Kieli  suomi
Julkaisun tyyppiartikkeli aikakausilehdessä
Share Share Share