Tiivistelmä

Tässä vaatimattomassa julkaisussa ensimmäisen kerran Suomessa pyrittiin soveltamaan riskiteoriaa käytännön ongelmaan.

Abstract

 An attempt to investigate the solvency conditions of a simple death benefit fund.


Kirjoittaja(t)  Pentikäinen Teivo
Artikkelin otsikko Einige numerische Untersuchungen über das risikotheoretische Verhalten von Sterbekassen
Lehti Scandinavian Actuarial Journal (Skandinavisk Aktuarietidskrift) 1947;:
Avainsanat riskiteoria, solvenssi
Keywordsrisk theory, solvency
Kieli  saksa
Julkaisun tyyppiartikkeli tiet lehdessä
Share Share Share