Tiivistelmä

Käsikirjassa esitellään työeläkejärjestelmän rahoitusperiaatteet ja laskuperustemalli sekä malliin liittyvät vakuutusmatemaattiset kaavat ja vakiot. Lisäksi kerrotaan vastuuvelan osaketuottosidonnaisuudesta ja eläkelaitoksia koskevista vakavaraisuussäännöksistä sekä kuvataan eläkelaitosten välistä tasausliikettä. Vakuutusmaksun rakennetta ja vastuuvelkaa tarkastellaan erityisesti työeläkevakuutusyhtiöiden laskuperusteiden näkökulmasta.

Abstract

 The book is an exposition of the calculation bases used in Finnish mandatory occupational pension insurance. It is included in the requirements of a fully qualified actuary according to FInnish legislation (SHV) specializing in pension insurance.

Kirjoittaja(t)  Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen
Kirjan/raportin nimi Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa
Avainsanat Työeläkevakuutus, laskuperusteet
KeywordsFinnish mandatory occupational pension system, calculation bases
Sarjan nimi Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2007:4
Kustantaja Eläketurvakeskus
Painopaikka Helsinki
Painovuosi 2007
Sivumäärä 151
ISBN 978-951-691-076-8 (sid.)
978-951-691-077-5 (PDF)
Kieli  suomi
Julkaisun tyyppiraportti
Share Share Share