Tiivistelmä

Teivo Pentikäinen voimakkaasti korostaa sitä, että vakuutusalan johtotehtäviin kelpaavat vain alaa osaavat henkilöt, eivät erilaiset ns. VIP-ihmiset, joiden värvääminen oli tullut tavalliseksi.


Kirjoittaja(t)  Hopia Ara - Hedenström Kaius
Artikkelin otsikko Asiansa osaavia ammatti-ihmisiä vakuutusalan johtoon. (T. Pentikäisen haastattelu)
Lehti Vakuutussanomat 1985;5:
Avainsanat johtajien pätevyys
Kieli  suomi
Julkaisun tyyppiartikkeli aikakausilehdessä
Share Share Share