Jatkuvan kouluttautumisen tärkeys

SHV-tutkinnon suorittaminen on tärkeä osa aktuaarin ammattitaidon kehittämistä. Se antaa hyvät perusvalmiudet aktuaaritoimintoihin. Tätä täydentävät käytännön kokemus ja erilaiset koulutustilaisuudet sekä alan tutkimuksen seuraaminen.

Tutkimuslautakunnan yhteystiedot: 

Emmi Äärynen, sihteeri:
[email protected] 
p. 0295 163 515

Suomen Aktuaariyhdistys ja Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiö järjestävät säännöllisesti koulutustilaisuuksia. Lisäksi esimerkiksi Actuarial Association of Europe ja IAA pitävät kongresseja ja kollokviumeja, jotka esittelevät alan viimeisintä kehitystä ja tutkimusta.

SHV-oikeudet myöntää sosiaali- ja terveysministeriö. Suomessa ei ole ainakaan toistaiseksi säännöksiä jatkokoulutuksesta, mutta eräissä maissa SHV-oikeudet voi menettää, jos vakuutusmatemaatikko ei ole osallistunut jatkokoulutukseen. Suomen Aktuaariyhdistyksen hallitus kuitenkin suosittaa, että SHV-matemaatikot osallistuvat vuosittain vähintään kolmeen vakuutusmatemaattista tietotaitoa ylläpitävään koulutustilaisuuteen.

Jatkuva kouluttautuminen

Jatkokoulutus on tärkeä kaikille vakuutusmatemaattisissa tehtävissä toimiville, myös niille, jotka ovat suorittaneet SHV-tutkinnon.

Suomen Aktuaariyhdistyksen hallitus suosittaa, että vakuutusmatemaattisissa tehtävissä toimivat osallistuvat vuosittain mahdollisimman moneen Suomen Aktuaariyhdistyksen ja Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiön järjestämään koulutustilaisuuteen. Koulutustilaisuudet ovat pääsääntöisesti ilmaisia.

Lisäksi esimerkiksi Actuarial Association of Europe ja IAA pitävät kongresseja ja kollokviumeja, jotka esittelevät alan viimeisintä kehitystä ja tutkimusta. Suomen Aktuaariyhdistyksen hallitus suosittaa, että SHV-matemaatikot osallistuvat säännöllisesti alan kansainvälisiin kongresseihin ja oman osaamisalueensa kollokviumeihin.

Jatkuvan kouluttautumisen (CPD) suositus

Koulutustyöryhmä

Suomen Aktuaariyhdistyksen koulutustyöryhmän tehtävänä on kehittää ja organisoida kansallista aktuaarikoulutusta. Erityisesti koulutustyöryhmä

  • järjestää koulutus- ja seminaaritilaisuuksia yhdessä yhdistyksen ja Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiön hallitusten kanssa
  • seuraa aktuaarikoulutuksen kansainvälistä kehitystä ja on sitä kehittämässä sekä tiedottaa siitä
  • analysoi mahdollisia toimintaympäristön muutosten vaikutuksia aktuaarikoulutukseen
  • tekee ehdotuksia vakuutusmatemaatikon tutkintolautakunnalle tutkinnon kehittämiseksi

Työryhmässä on tällä hetkellä jäseniä yhteensä seitsemän. Työryhmän nykyinen kokoonpano on seuraava:

  • puheenjohtaja Mikko Kuusela
  • muut työryhmän jäsenet: Jari Niittuinperä, Janne Sorainen, Janne Kaippio, Erkki Kautto ja Pasi Mustonen
Share Share Share