Yhdistyksen kansainvälinen toiminta

Kansainvälinen yhteistyö on tärkeä, koska Suomen vakuutusalan toimintaympäristöön ja sen sääntelyyn eivät vaikuta ainoastaan kotimaiset vaan myös erityisesti Euroopan unionin päätökset. Näin päätösten sisältöön tulee vaikuttaa etukäteen kansainvälisellä tasolla. Lisäksi kansainvälisen toiminnan kautta pystytään tuomaan vakuutusalan kehityssuuntia ja havaintoja yhdistyksen jäsenten tietoon tehokkaasti.

Kansainvälisillä järjestöillä on myös paljon suurempi painoarvo kuin kansallisilla yhdistyksillä kuten Aktuaariyhdistyksellä pyrittäessä vaikuttamaan siihen, että aktuaarinäkökulma tulee riittävästi otetuksi huomioon vakuutusalaa koskevien säädösten kehittämisessä.

Kansainvälisten aktuaariyhteisöjen toimintaan liittyy samanlainen ammattikunnan kehittämisen tavoite kuin kansallisellakin tasolla. Ne valmistelevat aktuaareja koskevaa ohjeistusta ja sääntelyä, järjestävät seminaareja, webinaareja, tuottavat julkaisuita ja tiedottavat toiminnastaan.

Kansainväliset järjestöt

Kansainväliset kokoukset

Matkakertomukset

Ne jäsenet jotka edustavat yhdistystä kansainvälisessä toiminnassa tuovat päähavainnot kokouksista yhdistykselle ja tarvittaessa yhdistyksen työryhmätyöhön tai esim. pitävät aiheista esitelmiä. Tähän edustustoimintaanliittyvät matkakertomukset löytyvät yhdistyksenkotisivujen julkaisuista.

International Actuarial Association

International Actuarial Association (IAA) eli kansainvälinen aktuaarijärjestö on aktuaariyhdistysten kansainvälinen keskusjärjestö.

Kansallisten yhdistysten täysjäsenet (Suomen Aktuaariyhdistyksen täysjäsenet) ovat automaattisesti myös IAA:n henkilöjäseniä.

IAA:n toiminnassa tärkeitä ovat määrävuosin järjestettävät kansainväliset aktuaarikongressit. IAA edustaa myös ammattikunnan ääntä tekemällä ehdotuksia aktuaaritoiminnan kehittämiseksi, antamalla lausuntoja kehityshankkeista sekä tekemällä aktuaaritoiminnan kannalta tärkeää tutkimustoimintaa.

IAA:n toiminnan tarkoituksena on

 • edustaa aktuaariammattikuntaa ja edistää kansainvälisesti sen merkitystä, mainetta ja tunnettuutta
 • edistää ammattimaisuutta, kehittää koulutusstandardeja ja edistää tutkimusta.

IAA:n tärkeimmät toimielimet ovat IAA:n Council ja Executive Committee. IAA:n Council koostuu IAA:n presidentistä, IAA:n toimihenkilöistä sekä yhdestä edustajasta jokaisesta IAA:n jäsenjärjestöstä ja IAA:n jaostosta. IAA:n Councilissa Suomen Aktuaariyhdistystä edustaa yleensä yhdistyksen puheenjohtaja.

IAA:n pääasiallinen toiminta tapahtuu komiteoissa, niiden alakomiteoissa ja työryhmissä vapaaehtoisvoimin. Työhön osallistuu aktuaareja ympäri maailmaa, IAA:n laskelmien mukaan jopa yli 1000 aktuaaria vuosittain. Alla olevassa listassa esitetään Suomen Aktuaariyhdistyksen edustajat tässä työssä yhdistyksen edellisen toimintavuoden lopussa.

IAA:lla on lisäksi jaostoja, joiden tarkoituksena on edistää aktuaaritoiminnan tutkimusta ja kehitystä tietyillä osa-alueilla. Ne järjestävät mm. oman osa-alueensa kansainvälisiä tapahtumia (konferensseja, seminaareja yms.). IAA:lla on seuraavat jaostot:

 • AFIR (Actuarial Approach for Financial Risks)
 • ASTIN (Actuarial Studies In Non-life insurance)
 • AWB (Actuaries Without Borders)
 • IAAHS (International Actuarial Association Health Section)
 • IAALS (International Actuarial Association Life Section)
 • IACA (International Association of Consulting Actuaries)
 • PBSS (Pensions, Benefits and Social Security)

Jaostoihin voivat liittyä Suomen Aktuaariyhdistyksen jäsenet. Vuotuinen jäsenmaksu on ollut vuonna 2016 40 euroa kultakin jaostolta ja määritellään vuosittain. Lisätietoa jaostoihin liittymisestä saa yhdistyksen sihteeriltä [email protected] ja muilta toimihenkilöltä. Yksityiskohtaisempaa tietoa IAA:sta löytyy IAA:n kotisivuilta. Sieltä löytyy mm.

 • tietoa ajankohtaisista asioista ”What’s New” -palstalta, kuten uusimmat IAA:n Newsletterit
 • tietoa ajankohtaisista tapahtumista kuten konferensseista, sektioiden kollokvioista. Sivuilla on erillinen kansainvälisten tapahtumien kalenteri.
 • tietoa uusimmista IAA:n julkaisuista
 • tietoa IAA:n eri toimielinten toiminnasta ja kokouksista (IAA:n Council, komiteat, jaostot).

Merkittävä osa IAA:n kotisivujen tiedoista ja materiaalista on kaikkien vapaasti käytettävissä, mutta joihinkin tarvitaan erillinen käyttäjätunnus ja salasana. Jokainen yhdistyksen täysjäsen on oikeutettu näihin. Lisätietoa asiasta saa yhdistyksen sihteeriltä [email protected] ja toimihenkilöiltä.

Actuarial Association of Europe

Actuarial Association of Europe (AAE) on aktuaariyhdistysten eurooppalainen keskusjärjestö. Järjestö toimii pääosin vapaaehtoistoimin ja siten, että jäsenmaiden aktuaariyhdistykset voivat lähettää edustajansa sen työryhmiin ja komiteoihin.

Actuarial Association of Europeilla on ollut olennainen vaikutus mm. vakuutusdirektiivien sisältöön ja viimevuosina esim. Solvenssi II lainsäädäntö -hanke on työllistänyt sitä huomattavasti.

Myös Actuarial Association of Europe järjestää kollokviumeja, seminaareja, webinaareja ja koulutustilaisuuksia. Suomen Aktuaariyhdistyksellä on yksi edustaja AAE:n vuosittaisessa yleiskokouksessa (General Assembly). Suomen Aktuaariyhdistyksen edustajana on yleensä yhdistyksen puheenjohtaja.

Yksityiskohtaisempaa tietoa AAE:stä saa sen kotisivuilta. Sieltä löytyy mm.

 • tietoa ajankohtaisista asioista, erityisesti Solvenssi II:sta
 • tietoa yhdistyksen järjestämistä tapahtumista, kuten vuosittaisesta kollokviosta, kesäkouluista, seminaareista
 • tietoa yhdistyksen eri toimielinten toiminnasta ja kokouksista

Merkittävä osa näistä kotisivujen tiedoista ja materiaalista on kaikkien vapaasti käytettävissä, mutta joihinkin tarvitaan erillinen käyttäjätunnus ja salasana. Jokainen yhdistyksen täysjäsen on oikeutettu näihin. Lisätietoa asiasta saa yhdistyksen sihteeriltä [email protected] ja toimihenkilöiltä.

European Actuarial Academy

European Actuarial Academy (EAA) perustettiin Saksan, Sveitsin, Itävallan ja Alankomaiden vakuutusmatemaattisten yhdistysten toimesta. Sen perustana oli vastata Keski- ja Itä-Euroopan maiden lisääntyneeseen vakuutusmatemaattisen tiedon kysyntään. EAA pyrkii toimimaan eurooppalaisen aktuaarikoulutuksen osaamiskeskuksena. EAA tarjoaa aktuaarien toiminnan tukemiseksi muun muassa seuraavaa:

 • Aktuaarien koulutus,
 • Vakuutusmatemaattisesta koulutuksesta konsultointi.
IAA - Yhdistyksen nimittämänä
Governance
CouncilHarri Kuosmanen
Impact Function
Insurance Accounting CommitteeHarri Kuosmanen
Insurance Regulation CommitteeJari Niittuinperä
Pensions Accounting CommitteeHarri Kuosmanen
Assure Function
Advice and Assistance CommitteeHarri Kuosmanen
     - Africa Task ForceHarri Kuosmanen
Education CommitteeJari Niittuinperä
Membership CommitteeHarri Kuosmanen
Professionalism CommitteeHarri Kuosmanen
Advance Function
Advance CommitteeHarri Kuosmanen
Enterprise and Financial Risk ForumHillevi Mannonen
General Insurance ForumEki Vikman
Health ForumMika Mäkinen
Pensions, Benefit and Social Security ForumBarbara D'Ambrogi-Ola
Data Analytics Virtual ForumEsko Kivisaari
Inclusive Insurance Virtual ForumHarri Kuosmanen
Mortality Virtual ForumMika Mäkinen
Resource and Environment Virtual ForumEsko Kivisaari
IAA - Yhdistyksen ehdottamana
Governance
Nominations CommitteeEsko Kivisaari (member)
Assure Function
Acturial Standards CommitteeHillevi Mannonen (co-vice-chairperson)
Advance Function
Advance CommitteeBarbara D'Ambrogi-Ola (Chairperson)
Social Security SubgroupBarbara D'Ambrogi-Ola (Chairperson)
AAE - Yhdistyksen nimittämänä
General AssemblyAnnina Pietinalho
Education CommitteeMikko Kuusela
Pensions CommitteeMika Mäkinen
     - Social Security SubcommitteeMeeri Kesälä
Professionalism CommitteeEsko Kivisaari
Risk Management CommitteeAnnina Pietinalho
Insurance CommitteeInna Aaltonen
AAE - Yhdistyksen ehdottamana
Acturial Standards SubcommitteeHillevi Mannonen (chairperson)
Insurance CommitteeLauri Saraste (chairperson)
Share Share Share