Yleistä

Tämä suositus on sääntöjen 22 §:n mukainen suositus, jonka yhdistys on kokouksessaan 10.12.2012 hyväksynyt. Suositus koskee yhdistyksen täysjäseniä, jotka toimivat vakuutusmatemaattisissa tehtävissä, mutta sitä voidaan käyttää soveltavasti myös muihin aktuaaritoiminnoissa toimiviin yhdistyksen jäseniin.

Riittävä ammatillinen osaaminen edellyttää jäsenten jatkuvaa kouluttautumista. Täysjäsenten, jotka eivät toimi vakuutusmatemaattisissa tehtävissä mutta jotka mahdollisesti toimivat niissä jatkossa, on suositeltavaa noudattaa tätä suositusta. Tämä suositus määrittelee minimimäärän, kuinka paljon täysjäsenten tulisi panostaa jatkuvaan kouluttautumiseen. Suosituksen noudattaminen on vapaaehtoista. Sanktioita ei ole. Jokainen täysjäsen pitää itse kirjaa suorituksistaan. Katso suoritusten kirjaamisesta ohjeet alla.

Hyväksyttävät suoritukset

Yhdistys määrittelee hyväksyttävien CPD-suoritusten päälinjat. Yleissääntö on, että suorituksella täytyy olla selkeä yhteys aktuaarin työtehtävissä tarvittaviin taitoihin. Hyväksyttäviä suorituksia ovat esimerkiksi sopivat korkeakouluopinnot, kansainväliset ja kotimaiset kurssit, osallistuminen työryhmiin, osallistuminen aktuaariyhdistyksen kuukausikokouksiin ja itseopiskelu. Tarkempia esimerkkejä löytyy alla olevasta taulukosta.

Pisteiden kertyminen

CPD-pisteitä kertyy kustakin alla mainitusta CPD-tapahtumasta yksi per tunti neljään tuntiin asti. Tämän ylittävältä osuudelta yksi tunti vastaa puolta pistettä. Vuosittainen vähimmäispistemäärä on 24. Itseopiskelua saa olla korkeintaan 6 pistettä ja työryhmätyöskentelyä 12 pistettä. Pisteiden vuosittainen kertyminen alkaa täysjäseneksi tuloa seuraavana vuonna.

Jos täysjäsen on estynyt hoitamasta toimeaan vähintään kahden kuukauden ajan esimerkiksi sairauden tai vanhempainvapaan johdosta, vähennetään vuosittaista vähimmäisvaatimusta esteellisyysajan suhteessa. Edellä mainitut poikkeukset eivät muuta itseopiskelun ja työryhmätyöskentelyn maksimimääriä.

LUOKKA 1 
(muut)
Max. 24 p/vuosi. Korkeakouluopiskelu soveltuvin osin, jos opiskelulla on selkeä yhteys aktuaarin työtehtävissä tarvittaviin taitoihin.Muut vakuutusalan kurssit: mm. EAA-kurssit ja FINVA:n kurssit soveltuvin osin. Kansainväliset ja kotimaiset kongressit ja seminaarit: IAA:n kongressit ja kollokviumit (esim. ASTIN, IAALS, AFIR, PBSS), GIRO, kehittämissäätiön syysseminaari.Aktuaariyhdistysten kokoukset (ml. kansainvälinen yhteistyö): SAY:n kuukausi-, vuosi- ja hallituksen kokoukset, IAA:n kokoukset.
LUOKKA 2
(Työryhmätyöskentely)
Max. 12 p/vuosi. SAY:n alatyöryhmät (mm. solvenssi- ja koulutustyöryhmät), FK:n solvenssi- ja IFRS-jaokset, STM:n lainvalmistelutyöryhmät, AAE:n ja IAA:n työryhmät, TyEL-työryhmät
LUOKKA 3 (itseopiskelu) Max. 6 p/vuosi. Aktuaarin tehtäviin liittyvien kirjojen ja lehtien lukeminen

Esimerkki pisteiden kertymisestä

Ohessa on vielä esimerkki pisteiden vuosittaisesta kertymisestä:

Itseopiskelu, lukee kirjan: 6
4 SAY:n kuukausikokousta: 8
Syysseminaari: 4
Yksi kokopäivän koulutus: 6
Finvan kurssi: 4
Yhteensä: 28

Muut suositukset

Suomen aktuaariyhdistys suosittelee osallistumaan vähintään kolmeen aktuaariyhdistyksen kokoukseen vuodessa ja kansainväliseen seminaariin tai vastaavaan vähintään kerran viidessä vuodessa.

CPD-pisteiden seuranta jäsenalueella

CPD-pisteiden kertymistä on suositeltavaa seurata omalla jäsenalueella.

CPD-pisteiden tallettaminen ja seuranta edellyttää kirjautumista verkkosivuille omilla tunnuksilla.

Kirjautuminen

Kirjaamisvaihtoehtoja on kaksi:

  • Yhdistyksen järjestämä tilaisuus: Valitse tilaisuuden jälkeen verkkosivuilta ko. tapahtuma. Sovellus kysyy, osallistuitko tapahtumaan ja ilmoittaa samalla mahdolliset CPD-pisteiden määrät. Jos osallistuit ja ehdotettu CPD-piste on oikein, valitse "Lähetä", jolloin tiedot menevät CPD-tietokantaasi.
  • Itseopiskeltu CPD-suoritus tai listaamaton tapahtuma: Valitse Jäsenalueelta CPD-suoritukset. Anna pvm, otsikko tai kuvaus, CPD-luokka ja tunnit. Valitse tämän jälkeen "Lisää".

Tietojen muuttaminen

  • Yhdistyksen järjestämä tilaisuus: Valitse tapahtuma ja korjaa tiedot. Valitse sen jälkeen "Lähetä". Poistaminen tapahtuu vastaamalla Osallistuitko-kysymykseen: "En osallistunut". Tapahtuman voi valita myös CPD-listalta.
  • Itseopiskeltu CPD-suoritus tai listaamaton tapahtuma: CPD-listalla on kunkin suorituksen lopussa "–"-merkki. Valitsemalla sen suoritus poistuu. Kirjaa tieto uudestaan.

Tietojen seuranta

  • CPD-alueella saat rajattua, miltä vuosilta tiedot näytetään- Ensin näytetään yhteenveto CPD-luokittain (tiedot myös ilman rajoituksia, jos jonkin CPD-luokan maksimipisteet ylittyvät)
  • Sitten näytetään listaus CPD-suorituksesta ryhmiteltynä suoritusvuoden mukaan.

Kyselyt liittyen pisteiden kertymiseen

Vaikka suosituksen seuraaminen on vapaaehtoista, yhdistyksen hallitus voi seurata CPD-pisteiden kirjaamista mm. CPD-ohjelman yleisten tavoitteiden toteumisen ja ohjelman kehittämisen näkökulmasta (miten CPD-pisteitä on kirjattu, miten CPD-pisteet jakautuvat eri CPD-luokkiin).

Share Share Share