Yrjö Romppainen

Yrjö Romppainen (1951-2008) 

Filosofian kandidaatti Yrjö Romppainen kuoli Helsingissä 27. tammikuuta. Hän oli 56-vuotias, syntynyt Mikkelissä 22. maaliskuuta 1951. Yrjö Romppainen valmistui filosofian kandidaatiksi Helsingin yliopistosta 1980 ja samana vuonna sosiaaliministeriön hyväksymäksi vakuutusmatemaatikoksi. Elämäntyönsä hän teki luottovakuutuksen parissa. Hän aloitti Eläketurvakeskuksessa luottovakuutustarkastajana 1977. Vuonna 1986 hänet nimitettiin luottovakuutusosaston matemaatikoksi ja luottovakuutusaktuaarina hän toimi 1990 - 93, jonka jälkeen siirtyi Vakuutusosakeyhtiö Garantiaan aluksi atk-päälliköksi ja vuodesta 1994 yhtiön aktuaariksi. 

Yrjö Romppainen oli iso mies, mutta hänen sisällään eli aina pikkupoika, jonka tuottamiin yllätyksiin ei voinut koskaan tottua. Hän tarttui aina toimeen suurella intohimolla, olipa sitten kyse vapaa- tai työajasta. Työtovereihinsa hän suhtautui ystävällisesti ja reilusti. Ei pahaa sanaa selän takana - ei koskaan. Hän saattoi yllättää lähimmät työtoverinsa 14. helmikuuta toivottamalla hyvää ystävänpäivää ja ojentamalla kullekin omin käsin paperiin käärityn pikku lahjan. Tässä lähipiirissä saattoi olla liki viisikymmentä henkeä. 

Esimiestensä tekemiin "virheisiin" hän puuttui välittömästi. Ehkä siksi hän ei saanut työstään aina kaikkea sitä kiitosta, mitä pohjimmiltaan herkkänä ihmisenä kaipasi ja olisi myös ansainnut. Jalkapallokentän reunalla junnuja opastavaa Ykää ei voinut sanoa kuiskaajaksi. Junnutyö oli hänelle tärkeää. Se näkyi ja ennen kaikkea kuului. Kun sen aika koitti, Yrjö harrasti omaksi ilokseen piirustusta ja maalausta. 

- Yrjö Turtiainen, Yrjö Romppaisen entinen työtoveri, 4.3.2008


 

Erkki Pesonen

Erkki Pesonen (1930-2006) 

Yhdistyksemme jäsen, filosofian tohtori Erkki Pesonen kuoli 23. marraskuuta 2006. Erkki oli 70-luvun ja 80-luvun alun tärkeä suomalaisen vakuutusmatematiikan ja erityisesti riskiteorian vaikuttajahenkilö. Hänen sekä Pentikäisen ja Beardin kirjoittama, jo klassiseksi muodostunut Risk Theory -kirja ilmestyi ensimmäisen kerran jo vuonna 1969. Hän osallistui myös aktiivisesti Suomen Aktuaariyhdistyksen, IAA:n ja ASTIN:in toimintaan. Hän oli mm. IAA:n hallituksen jäsen sekä ASTIN:in puheenjohtaja 1975-1976. Suomen Aktuaariyhdistys kunnioittaa Erkki Pesosen muistoa. 

- Jarmo Jacobsson, Suomen Aktuaariyhdistyksen puheenjohtaja, 15.12.2006


Teivo Pentikäinen

Teivo Pentikäinen (1917-2006)

Suomen Aktuaariyhdistyksen kunniajäsen, professori Teivo Pentikäinen on kuollut 12.6. 2006. Työeläkejärjestelmän isäksikin kutsuttu Pentikäinen on ollut keskeinen vaikuttaja aktuaariyhdistyksen toiminnassa ja liittyi sen jäseneksi jo vuonna 1945. 

Pentikäinen oli syntynyt vuonna 1917 Viipurissa. Hän väitteli soveltavan matematiikan tohtoriksi vuonna 1947 ja saavutti vakuutusmatemaatikkojen keskuudessa kansainvälisesti arvostetun aseman. Sosiaaliministeriön vakuutusosaston päällikkönä hän toimi 1948 – 1961 ja oli keskeisin henkilö työeläkejärjestelmää suunnitelleessa eläkekomiteassa. Työeläkeyhtiö Ilmarisen toimitusjohtajana Pentikäinen toimi vuodet 1962 – 1977. 

Vielä korkeaan ikään ehdittyään hän osallistui aktiivisesti aktuaariyhdistyksen kokouksiin ja niissä käytyyn keskusteluun sekä vaikutti voimakkaalla persoonallaan suomalaisen riskiteorian esillä pitämiseen. 

- 25.6.2006
Matti Kurimo (1927-2018)


Matti Kurimo

Filosofian maisteri, aktuaarijohtaja Matias (Matti) Juhani Kurimo kuoli 90-vuotiaana 27.3.2018 Helsingissä. Hän oli syntynyt 29.5.1927 Kiuruvedellä.  Hän avioitui Tuija Kreulan kanssa, ja heille syntyi kolme lasta.

Kurimo valmistui Helsingin yliopistossa filosofian maisteriksi vuonna 1951 pääaineenaan matematiikka. Hän suoritti toisena Suomessa aktuaaritutkinnon eli SHV-tutkinnon (sosiaali- ja terveys­ministeriön hyväksymä vakuutusmatemaatikko) vuonna 1956.

Kurimo työskenteli valmistuttuaan Rautatiehallituksen tutkijana ja Helsingin yliopiston tähti­tieteellisen observatorion assistenttina. Sen jälkeen hän siirtyi vakuutusalalle ja toimi Henkivakuutus­yhtiö Salaman apulaismatemaatikkona vuosina 1953–61.

Työeläkelaki (TEL) säädettiin vuonna 1961 ja saman vuoden lopussa perustettiin Eläkevakuutus­yhtiö Ilmarinen, joka kasvoi Suomen suurimmaksi eläkevakuutusyhtiöksi. Kurimo toimi 1.1.1962 alkaen Ilmarisen ensimmäisenä ylimatemaatikkona ja apulaisjohtajana vuodesta 1964 sekä aktuaari­johtajana vuodesta 1975 alkaen. Hän oli yhtiön johtoryhmän jäsen. Eläkkeelle hän siirtyi vuonna 1987. Kurimo oli alusta pitäen 25 vuoden ajan keskeisesti kehittämässä työeläkevakuutuksen laskuperusteita vakuutus­maksujen ja eläkevastuiden laskemiseen.

Hän osallistui aktiivisesti Suomen Aktuaariyhdistyksen toimintaan ollen sen hallituksessa vuodesta 1964 ja puheenjohtaja vuosina 1967–70. Ansioistaan yhdistyksen toiminnassa ja aktuaarina hän sai kunniajäsenyyden vuonna 2005. Kurimo toimi pääsihteerinä Helsingissä vuonna 1988 järjestetyssä kansainvälisessä aktuaarikongressissa (ICA). Hän teki vakuutusmatematiikkaan liittyviä tutkimuksia, jotka julkaistiin kansainvälisissä aktuaarialan kongresseissa ja seminaareissa. Hän oli myös Suomen Matemaa­tikko- ja Fyysikkoliiton hallituksessa vuosina 1961–62.

Lahjakkaana matemaatikkona ja työeläkevakuutukseen perehtyneenä, ansioituneena asian­tuntijana hän saavutti kollegojensa luottamuksen ja arvostuksen. Hän toimi työeläkevakuutuksen vakuutusmatemaatikkojen yhteistyöelimen (laskuperustejaos) puheenjohtajana useita vuosia. Hän oli matemaatikkona työhönsä paneutuva ja aikaansaava.

Luonteeltaan Matti Kurimo oli vaatimaton ja julkisuutta kaihtava henkilö. Alaisiinsa hän suhtautui varauksetta luottavaisesti ja myönteisen empaattisesti. Hänen huumorinsa oli lempeän ystävällistä. Esimiehenä hän loi johtamalleen työyhteisölle miellyttävän ja kannustavan työilmapiirin.

Kurimon harrastus oli luonnossa liikkuminen, talvella murtomaahiihto. Retket suuntautuivat usein Lappiin. Hän oli innokas kaitafilmauksen ja valokuvauksen harrastaja. Kuhmon kamarimusiikki­festivaaleilla hän kävi säännöllisesti.

- Sakari Kuikka 17.4.2018 Muistokirjoitukset voit lähettää yhdistyksen sihteerille.

Share Share Share