Esa Hovinen (1933–2020)

Hyvinvoinnin turvaverkkojen kehittäjä

FILOSOFIAN MAISTERI Esa Hovinen kuoli Espoossa 10.5.2020. Hän oli 86-vuotias, syntynyt 20.kesäkuuta 1933.


Esa Hovinen

Hän teki elämäntyönsä suomalaisten vakuutus- ja eläkeperiaatteiden ja -järjestelmien sekäjärjestöjen aloitteellisena ja kaukonäköisenä kehittäjänä. Hän kuului aikansa pieneenasiantuntijapiiriin, jossa kudottiin yhteen todennäköisyyslaskentaa, riskien hallintaa, liiketaloutta,sosiaalista vastuuta, muodostettiin laajaa yhteiskunnallista yhteisymmärrystä ja jonka tuloksenasyntyi vaikuttavia hyvinvointivaltion turvaverkkoja.

Esa Hovinen kasvoi Laukaassa nelilapsisen pientilan vanhimpana lapsena. Hän oliliikuntakyvyttömän isänsä kuollessa 14-vuotias, nuorimman veljensä ollessa tällöin kuusivuotias.Hän kävi koulua Jyväskylän lyseossa, jossa kirjoitti ylioppilaaksi 1952. Koulupäivien ja 20 kilometrinmittaisten koulumatkojen jälkeen odottivat maatalon työt pelloilla, navetassa ja tallilla. 1952-53käydyn Reserviupseerikoulun jälkeen hän opiskeli matematiikkaa Helsingin yliopistossa, jossavalmistui filosofian kandidaatiksi 1957. Hän avioitui 1956.

Hän aloitti viikon kuluttua valmistumisestaan Jälleenvakuutusosakeyhtiö Varmassa Pohjoismaidennuorimpana vakuutusmatemaatikkona. Sen jälkeen hän työskenteli tasavallan presidentinpäätöksellä sosiaaliministeriön vakuutusosaston matemaatikon virassa 1961-64 lainsäädännön,laskentaohjelmien ja työkyvyttömyyden arviointiohjeiden kehittämistyössä ja osallistui Suomenedustajana Münchenissä pidettyyn kansainväliseen tietojenkäsittelykongressiin (IFIP) sekäTriestessä pidettyyn kansainväliseen vahinkovakuutusmatemaatikkojen yhdistyksen (ASTIN)kokoukseen. Pisimmän yhtäjaksoisen työuran hän teki Eläkevakuutus Oy Ilmarisenapulaisjohtajana 1964-74 ja suunnittelujohtajana 1974-76, joissa tehtävissä hän vastasi mm.lukuisten uusien järjestelmien kehittämisestä ja toimeenpanosta.

1975 eläkeuudistuksen valmistelun ja käytännön toimeenpanon johtamisen jälkeen Hovinenvetäytyi 1976 itsenäiseksi asiantuntijaksi toimien lukuisten eläkesäätiöiden ja -kassojen, mm.Tapion, Keskon, Outokummun ja Valmetin laskentajärjestelmien automatisoimisen konsulttina,tehden Valtiovarainministeriölle asiantuntijatehtäviä sekä toimimalla osa-aikaisestiJälleenvakuutus Oy Kansan matemaatikkona 1980-1983.

Hänen tutkielmiaan, kirjoituksiaan ja matematiikan kaavojaan julkaistiin kansainvälistenmatemaatikko- ja tietojenkäsittelykonferenssien ja vakuutusalan järjestöjen julkaisuissa ja joitakinniistä on julkaistu viime aikoina uudelleen Cambridge University Press toimesta. Kansainvälinenyhteydenpito täydensi vakuutusalan harvojen kotimaisten kollegojen muodostamaa ammatillistalähipiiriä.

Esa Hovinen oli erittäin aktiivinen ja aloitteellinen, luotettu, sovittelukykyinen, väsymätön jaavulias. Hänen verkostoitumisensa juuret lähtivät kasvamaan 1950-luvulla yliopiston ainejärjestöLimes ry:ssä ja tiedekuntalehti Kissoidin toimituksessa. 1960-luvulla hän toimiEläketurvakeskuksen eläkelautakunnan jäsenenä ja sen toimikuntien puheenjohtajana lakien jalakimuutosten valmistelussa ja toimeenpanossa, Aktuaarintutkintolautakunnan puheenjohtajanaja varapuheenjohtajana, Maatalousalan työeläkekassan hallituksen varapuheenjohtajana, Akavansosiaaliturvajaoston puheenjohtajana, Tietokonepalvelu OY:n hallituksen varajäsenenä jaTietojenkäsittelyliiton koulutustoimikunnan puheenjohtajana.

Yksi kaukonäköisistä aloitteista oli yliopiston kahvilassa ja opiskelija-asunnossa kaveriporukassakypsytelty Suomen Matemaatikko- ja Fyysikkoliitto SMFL ry:n (nykyinen MAL) perustaminen 1961.Hovinen toimi perustavan kokouksen puheenjohtajana, liiton puheenjohtajana 1965-68 javarapuheenjohtajana 1962-64 sekä 1969-70.

1960-luvulla pankeissa, vakuutuslaitoksissa, teollisuusyrityksissä, tukkukaupoissa sekä valtion jakuntien hallinnossa otettiin käyttöön tietokoneet, mutta yliopistojen ulkopuolelta puuttui vielätietojenkäsittelyn koulutusta ja oppilaitos. Hovinen oli myös yksi 1970 aloittaneen ATK-instituutin(yksi Haaga-Helian ammattikorkeakoulun kantaoppilaitoksista) perustamisen ja käynnistämisenvoimahahmoista ja toimi sen jälkeen instituutin kannatusyhdistyksen hallituksessa.

Perheen muutettua 1964 Helsingistä Espoon Haukilahteen toimeliaisuus laajenirakentamisvaiheessa olleen uuden lähiön yhteisöihin. Hän toimi 1965 perustetun Lions-ClubEspoo-Meri ry:n rahastonhoitajana ja sihteerinä. Klubi ehdotti ensimmäisenä toimintavuonnakauppalanvaltuustolle, että Kokkovuorelle rakennettavan vesitornin huipulle tulisi kahvila.Suunnitelmia muutettiinkin nopeasti ja syntyi Haikaranpesänä tunnettu ravintola. Yhdistyksenaktiviteetteihin kuului myös esim. ATK-laitteiden, lastensairaalatavaroiden, lelujen ym.lahjoitustavaroiden välittäminen Viroon, SOS lapsikylän, Espoon Meripelastusyhdistyksen jamonien muiden yleishyödyllisten tahojen tukeminen. Lisäksi hän toimi yksityisen Etelä-EspoonYhteiskoulun Kannatusyhdistys ry:n johtokunnassa.

Inkoon saaristossa vietetyt kesät antoivat aikaa jatkaa lapsuudenkodissa omaksuttuja kädentaitojaja kalastusta. Esa osasi tehdä puu-, korjaus- ja rakennustöitä itse ja hemmotteli perhettäänsesonkiruokien kuten madekeiton ja lammaskaalin taitajana. Lähipiiriin kuuluivat vaimo, kaksi lastaja kaksi lastenlasta.

Juha Hovinen
Kirjoittaja on Esa Hovisen poika.


Muistokirjoitukset voit lähettää yhdistyksen sihteerille.

Share Share Share