CERA-tutkinnosta

CERA on riskienhallinnan erityistutkinto SHV-matemaatikoille. Koulutus perustuu yhtenäiseen kansainväliseen koulutussisältöön, mutta toteutukset vaihtelevat maittain. Kansainvälisesti CERA-tutkintoa hallinnoi CERA Global Association (CGA). CGA:n jäsenet ovat kansallisia aktuaariyhdistyksiä (n. 20 kpl), joille se on antanut oikeuden myöntää kansainvälinen CERA-tutkinto niille aktuaarille, jotka täyttävät tutkintovaatimukset.

 • Enterprise Risk Management Concept and Framework
 • ERM Process (Structure of the ERM Function and Best Practices)
 • Risk Categories and Identification
 • Risk Modelling and Aggregation of Risks
 • Risk Measures
 • Risk Management Tools and Techniques
 • Economic Capital

Lisätietoja tutkinnosta: http://www.ceraglobal.org/

Lisätietoja tutkinnosta ja opiskelusta sekä tutkinnon hyväksyminen: Aktuaariyhdistyksen CERA-lautakunta

Annina Pietinalho, puheenjohtaja: [email protected]

Aktuaariyhdistyksen hallitus päättää täysjäsenen CERA-kelpoisuudesta. Aktuaariyhdistyksen hallitusvoi myöntää CERA-todistuksen yhdistyksen täysjäsenelle,

 • jolla on riittävät tiedot CERA-tutkintovaatimuksiin liittyvistä asiakokonaisuuksista
 • joka on sitoutunut jatkuvaan kouluttautumiseen mukaisesti myös riskienhallinnan osalta
 • joka on sitoutunut noudattamaan mukaisesti aktuaarin eettistä säännöstöä myös riskienhallinta-aktuaarina
 • joka on sitoutunut sallimaan, että yhdistys julkistaa tiedon meneillään olevasta häntä koskevasta yhdistyksen kurinpitomenettelystä tai langetetusta sanktiosta

Aktuaariyhdistyksen jäsenet voivat suorittaa CERA-tutkintoon vaadittavat opinnot EuroopanAktuaariakatemian (European Actuarial Academy, EAA) kautta, joka tarjoaa Saksanaktuaariyhdistyksen (Deutsche Aktuarvereinigung, DAV) CERA-opintopolunenglanninkielellä.

EAA:n CERA koulutus

Lisätietoja EAA:n CERA-kursseista ja tenteistä:
https://actuarial-academy.com/cera/upcoming

Lisätietoja tutkinnosta:
http://www.ceraglobal.org/

Vanhat tentit DAVin sivuilla:
http://www.aktuar.de

Perustuen vuonna 2011 implementoituun seminaari- ja tenttijärjestelmään SaksanAktuaariyhdistys ja EAA tarjoavat mahdollisuuden CERA tutkinnon vaatimiinopintoihin aktuaareille, jotka haluavat syventää asiantuntemustaankokonaisvaltaisesta riskienhallinnasta (ERM).

Koulutus koostuu neljästä eri moduulista:

 • Moduuli A: ERM:n perusteet ja kvantitatiivisetmenetelmät
 • Moduuli B: Riskien luokittelu, mallintaminen ja riskinsiirto menetelmät
 • Moduuli C: ERM-prosessit
 • Moduuli D: Taloudellinen pääoma

Jokainenmoduuli sisältää sekä 2-5 päivän seminaarin että tentin. Jokaisesta neljästäosa-alueesta järjestetään koetilaisuus kerran vuodessa. Suunniteltusuoritettavaksi 1,5 vuoden aikana, mutta opinnot voi jaksottaa pidemmällekinajalle.

Lisätietoja seminaareista EAA:n nettisivuilta https://actuarial-academy.com/seminars/upcoming

Menettely CERA-kelpoisuuden hakemiseksi

Kun hakija on suorittanut vaaditut opinnot, tulee hänen CERA-kelpoisuuden saadakseentoimittaa CERA-lautakunnan sihteerille hakemus sekä kopio suoritetusta EAA:nkoulutusohjelmasta. Hakemuspohjan saa CERA-lautakunnan sihteeriltä.SHV-tutkinnon suorittamisesta tieto on CERA-lautakunnalla.

Yhdistyksen CERA-lautakuntatoteaa CERA-kelpoisuuden ja esittää Aktuaariyhdistyksen hallitukselleCERA-tutkinnon myöntöä. Henkilöllä, jolla on voimassa oleva CERA-kelpoisuus, onoikeus käyttää nimensä yhteydessä nimikkeitä "Aktuaariyhdistyksenhyväksymä riskienhallinta-aktuaari", "Certified Enterprise RiskActuary" tai tätä vastaavaa kirjainyhdistelmää "CERA".

Share Share Share