CERA-tutkinnosta

CERA on riskienhallinnan erityistutkinto SHV-matemaatikoille. Koulutus perustuu yhtenäiseen kansainväliseen koulutussisältöön, mutta toteutukset vaihtelevat maittain. Kansainvälisesti CERA-tutkintoa hallinnoi CERA Global Association (CGA). CGA:n jäsenet ovat kansallisia aktuaariyhdistyksiä (n. 20 kpl), joille se on antanut oikeuden myöntää kansainvälinen CERA-tutkinto niille aktuaarille, jotka täyttävät tutkintovaatimukset.

Tutkintovaatimuksissa kuvattu opintosisältö ja –vaatimukset osa-alueittain:

Tutkintovaatimukset (Schedule A & B, CERA Global Enterprise Risk Management Designation Recognition Treaty)
http://www.ceraglobal.org/sites/default/files/pdf/Final_Treaty.pdf

 • Enterprise Risk Management Concept and Framework
 • ERM Process (Structure of the ERM Function and Best Practices)
 • Risk Categories and Identification
 • Risk Modelling and Aggregation of Risks
 • Risk Measures
 • Risk Management Tools and Techniques
 • Economic Capital

Lisätietoja tutkinnosta: http://www.ceraglobal.org/

Lisätietoja tutkinnosta ja opiskelusta sekä tutkinnon hyväksyminen: Aktuaariyhdistyksen CERA-lautakunta

Annina Pietinalho, puheenjohtaja: [email protected]

Aktuaariyhdistyksen hallitus päättää täysjäsenen CERA-kelpoisuudesta. Aktuaariyhdistyksen hallitus voi myöntää CERA-todistuksen yhdistyksen täysjäsenelle,

 • jolla on riittävät tiedot CERA-tutkintovaatimuksiin liittyvistä asiakokonaisuuksista
 • joka on sitoutunut jatkuvaan kouluttautumiseen mukaisesti myös riskienhallinnan osalta
 • joka on sitoutunut noudattamaan mukaisesti aktuaarin eettistä säännöstöä myös riskienhallinta-aktuaarina
 • joka on sitoutunut sallimaan, että yhdistys julkistaa tiedon meneillään olevasta häntä koskevasta yhdistyksen kurinpitomenettelystä tai langetetusta sanktiosta

Aktuaariyhdistyksen jäsenet voivat suorittaa CERA-tutkintoon vaadittavat opinnot Euroopan Aktuaariakatemian (European Actuarial Academy, EAA) kautta, joka tarjoaa Saksan aktuaariyhdistyksen (Deutsche Aktuarvereinigung, DAV) CERA-opintopolun englanninkielellä.

EAA:n CERA koulutus

Lisätietoja EAA:n CERA-kursseista ja tenteistä: 
https://actuarial-academy.com/cera

Lisätietoja tutkinnosta: 
http://www.ceraglobal.org/

Vanhat tentit DAVin sivuilla: 
http://www.aktuar.de

Perustuen vuonna 2011 implementoituun seminaari- ja tenttijärjestelmään Saksan Aktuaariyhdistys ja EAA tarjoavat mahdollisuuden CERA tutkinnon vaatimiin opintoihin aktuaareille, jotka haluavat syventää asiantuntemustaan kokonaisvaltaisesta riskienhallinnasta (ERM).

Koulutus koostuu neljästä eri moduulista:

 • Moduuli A: ERM:n perusteet ja kvantitatiiviset menetelmät
 • Moduuli B: Riskien luokittelu, mallintaminen ja riskinsiirto menetelmät
 • Moduuli C: ERM-prosessit
 • Moduuli D: Taloudellinen pääoma

Jokainen moduuli sisältää sekä 2-5 päivän seminaarin että tentin. Jokaisesta neljästä osa-alueesta järjestetään koetilaisuus kerran vuodessa. Suunniteltu suoritettavaksi 1,5 vuoden aikana, mutta opinnot voi jaksottaa pidemmällekin ajalle.

Lisätietoja seminaareista EAA:n nettisivuilta https://actuarial-academy.com/cera

Menettely CERA-kelpoisuuden hakemiseksi

Kun hakija on suorittanut vaaditut opinnot, tulee hänen CERA-kelpoisuuden saadakseen toimittaa CERA-lautakunnan sihteerille hakemus sekä kopio suoritetusta EAA:n koulutusohjelmasta. Hakemuspohjan saa CERA-lautakunnan sihteeriltä. SHV-tutkinnon suorittamisesta tieto on CERA-lautakunnalla.

Yhdistyksen CERA-lautakunta toteaa CERA-kelpoisuuden ja esittää Aktuaariyhdistyksen hallitukselle CERA-tutkinnon myöntöä. Henkilöllä, jolla on voimassa oleva CERA-kelpoisuus, on oikeus käyttää nimensä yhteydessä nimikkeitä "Aktuaariyhdistyksen hyväksymä riskienhallinta-aktuaari", "Certified Enterprise Risk Actuary" tai tätä vastaavaa kirjainyhdistelmää "CERA".

Share Share Share