Kansainvälinen Aktuaariyhdistys (International Actuarial Association – IAA) ja Euroopan Aktuaariyhdistys (Actuarial Association of Europe – AAE) ovat laatineet aktuaarityön mallistandardeja. IAA valmistelee kansainvälisiä mallistandardeja aktuaareille yhteisistä aiheista. AAE:n valmistelemat mallistandardit liittyvät pääasiassa EU-sääntelyn soveltamiseen tai muutoin eurooppalaiseen kontekstiin. Tavoitteena on, etteivät IAA ja AAE luo päällekkäisiä standardeja.

IAA:n ja AAE:n kehittämät mallistandardit ovat nimensä mukaisesti mallistandardeja. Ne eivät sido kummankaan järjestön jäsenyhdistyksiä tai niiden jäsenistöä. Sen sijaan molemmat järjestöt kannustavat jäsenyhdistyksiään ottamaan käyttöön aktuaaristandardeja ja hyödyntämään mallistandardejä joko sellaisenaan tai tarpeellisilta osiltaan muutettuna.

Tähän mennessä AAE on kehittänyt kolme aktuaaristandardia (European Standards of Actuarial Practice – ESAP) https://actuary.eu/about-the-aae/european-standards-of-actuarial-practice/.

IAA:n  standardit (International Standards of Actuarial Practice – ISAP) löytyvät osoitteesta https://www.actuaries.org/iaa/IAA/Publications/ISAPs/IAA/Publications/05ISAPs.aspx?hkey=334b21a7-a3ac-4e0e-8294-3cbc755ab14a.

Suomen Aktuaariyhdistyksen on hyväksynyt mallistandardien ESAP 1 ja ESAP 2 mukaiset kansalliset aktuaaristandardit FSAP 1 ja FSAP 2 (Finnish Standards of Actuarial Practice).

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti aktuaaristandardit koskevat sitovina täysjäseniä. Muiden jäsenten osalta aktuaaristandardien käyttö on suositeltavaa.

Käytetty sanasto (pdf)

AAE:n laatimassa taulukossa selitetään aktuaaristandardin ja Solvenssi II:n määräysten välistä yhteyttä.

Share Share Share