Kansainvälinen Aktuaariyhdistys (International Actuarial Association – IAA) ja Euroopan Aktuaariyhdistys (Actuarial Association of Europe – AAE) kehittävät mallistandardeja. IAA valmistelee yleisiä kansainvälisiä mallistandardeja eikä puutu paikallisiin asioihin, kun taas AAE valmistelee Euroopassa sovellettavaa erityissäätelyä. Tavoitteena on, etteivät IAA ja AAE luo päällekkäisiä standardeja vaan AAE:n mallistandardeiksi hyväksytään lähtökohtaisesti IAA:n kehittämät mallistandardit, joita täydennetään paikallisilla standardeilla.

Tähän mennessä AAE on kehittänyt kaksi aktuaaristandardia (European Standards of Actuarial Practice – ESAP). Näistä ensimmäinen, ESAP 1, on mallistandardi siitä, miten aktuaarien tulisi hoitaa työtään laadukkaasti ja ammattitaidolla, ja toinen, ESAP 2, mallistandardi siitä, mitä laadukas Solvenssi II -direktiivin mukainen aktuaaritoiminnon raportti sisältää.

IAA:n ja AAE:n kehittämät mallistandardit ovat nimensä mukaisesti mallistandardeja. Ne eivät siten sido kummankaan järjestön jäsenyhdistysten jäsenistöä. Sen sijaan molemmat järjestöt kannustavat jäsenyhdistyksiään hyväksymään mallistandardit joko sellaisenaan tai tarpeellisilta osiltaan muutettuna.

Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokouksessa 11.10.2016 päätettiin hyväksyä mallistandardien ESAP 1 ja ESAP 2 mukaiset kansalliset aktuaaristandardit FSAP 1 ja FSAP 2 (Finnish Standards of Actuarial Practice). Molempien aktuaaristandardien voimaantulopäivä on 1.1.2017.

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti aktuaaristandardit koskevat sitovina ainoastaan täysjäseniä. Muiden jäsenten osalta aktuaaristandardit ovat ohjeellisia.

Luonnos päivitettävistä standardeista:

FSAP1 Revision Draft (pdf)

Pyydämme jäsenistöltä kommentteja ylläolevaan luonnokseen. Kommentit sähköpostitse ([email protected]) 8.4.2021 mennessä.

AAE:n laatimassa taulukossa selitetään aktuaaristandardin ja Solvenssi II:n määräysten välistä yhteyttä.

Share Share Share