Koulutustyöryhmä

Suomen Aktuaariyhdistys perusti vuonna 2007 koulutustyöryhmän. Työryhmän tehtävänä on kehittää ja organisoida kansallista aktuaarikoulutusta. Erityisesti koulutustyöryhmä

  • seuraa aktuaarikoulutuksen kansainvälistä kehitystä
  • analysoi mahdollisia toimintaympäristön muutosten vaikutuksia aktuaarikoulutukseen
  • toimii keskusteluyhteiskumppanina sidosryhmiinsä (erityisesti Sosiaali- ja terveysministeriön SHV-lautakunta ja AAE)

Yhdistyksen kuukausikokous valitsee työryhmälle puheenjohtajan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja yhdistyksen hallitus muut työryhmän jäsenet. 

Työryhmän puheenjohtaja on Janne Kaippio. Työryhmän muut jäsenet löydät jäsenalueelta.

Sääntelytyöryhmä

Suomen Aktuaariyhdistys perusti vuonna 2007 sääntelytyöryhmän. Työryhmän tarkoituksena on avustaa Suomen Aktuaariyhdistyksen hallitusta ja Suomen Aktuaariyhdistyksen edustajia kansainvälisten aktuaarijärjestöjen komiteoissa ja työryhmissä vakuutusyhtiöiden vakavaraisuuteen ja aktuaareja koskevaan sääntelyyn liittyvissä kysymyksissä, kuten

  • viranomaisten säädökset vakavaraisuusvalvonnasta: Solvenssi II ja kansalliset säännökset
  • IAA:n tai AAE:n standardit tai ohjeistukset liittyen aktuaarien toimintaan, vakavaraisuuslaskentaan, sisäiseen valvontaan, riskienhallintaan tai vastaavaan 

Yhdistyksen kuukausikokous valitsee työryhmälle puheenjohtajan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja yhdistyksen hallitus muut työryhmän jäsenet. 

Työryhmän puheenjohtaja on Inna Aaltonen. Työryhmän muut jäsenet löydät jäsenalueelta.

Kuolevuustyöryhmä

Suomen Aktuaariyhdistys perusti vuonna 2014 kuolevuustyöryhmän. Työryhmän tarkoituksena on avustaa Suomen Aktuaariyhdistyksen hallitusta ja Suomen Aktuaariyhdistyksen edustajia kansainvälisten aktuaarijärjestöjen komiteoissa ja työryhmissä kuolevuuteen ja pitkäikäisyyteen liittyvissä kysymyksissä, kuten kuolevuusmalleista tehdyissä tutkimuksista.

Yhdistyksen hallitus nimittää työryhmälle puheenjohtajan ja työryhmän jäsenet. 

Työryhmän puheenjohtaja on Jari Niittuinperä. Työryhmän muut jäsenet löydät jäsenalueelta.

Share Share Share