Matti Kurimo (1927-2018)

Filosofian maisteri, aktuaarijohtaja Matias (Matti) Juhani Kurimo kuoli 90-vuotiaana 27.3.2018 Helsingissä. Hän oli syntynyt 29.5.1927 Kiuruvedellä.  Hän avioitui Tuija Kreulan kanssa, ja heille syntyi kolme lasta.


Matti Kurimo

Kurimo valmistui Helsingin yliopistossa filosofian maisteriksi vuonna 1951 pääaineenaan matematiikka. Hän suoritti toisena Suomessa aktuaaritutkinnon eli SHV-tutkinnon (sosiaali- ja terveys­ministeriön hyväksymä vakuutusmatemaatikko) vuonna 1956.

Kurimo työskenteli valmistuttuaan Rautatiehallituksen tutkijana ja Helsingin yliopiston tähti­tieteellisen observatorion assistenttina. Sen jälkeen hän siirtyi vakuutusalalle ja toimi Henkivakuutus­yhtiö Salaman apulaismatemaatikkona vuosina 1953–61.

Työeläkelaki (TEL) säädettiin vuonna 1961 ja saman vuoden lopussa perustettiin Eläkevakuutus­yhtiö Ilmarinen, joka kasvoi Suomen suurimmaksi eläkevakuutusyhtiöksi. Kurimo toimi 1.1.1962 alkaen Ilmarisen ensimmäisenä ylimatemaatikkona ja apulaisjohtajana vuodesta 1964 sekä aktuaari­johtajana vuodesta 1975 alkaen. Hän oli yhtiön johtoryhmän jäsen. Eläkkeelle hän siirtyi vuonna 1987. Kurimo oli alusta pitäen 25 vuoden ajan keskeisesti kehittämässä työeläkevakuutuksen laskuperusteita vakuutus­maksujen ja eläkevastuiden laskemiseen.

Hän osallistui aktiivisesti Suomen Aktuaariyhdistyksen toimintaan ollen sen hallituksessa vuodesta 1964 ja puheenjohtaja vuosina 1967–70. Ansioistaan yhdistyksen toiminnassa ja aktuaarina hän sai kunniajäsenyyden vuonna 2005. Kurimo toimi pääsihteerinä Helsingissä vuonna 1988 järjestetyssä kansainvälisessä aktuaarikongressissa (ICA). Hän teki vakuutusmatematiikkaan liittyviä tutkimuksia, jotka julkaistiin kansainvälisissä aktuaarialan kongresseissa ja seminaareissa. Hän oli myös Suomen Matemaa­tikko- ja Fyysikkoliiton hallituksessa vuosina 1961–62.

Lahjakkaana matemaatikkona ja työeläkevakuutukseen perehtyneenä, ansioituneena asian­tuntijana hän saavutti kollegojensa luottamuksen ja arvostuksen. Hän toimi työeläkevakuutuksen vakuutusmatemaatikkojen yhteistyöelimen (laskuperustejaos) puheenjohtajana useita vuosia. Hän oli matemaatikkona työhönsä paneutuva ja aikaansaava.

Luonteeltaan Matti Kurimo oli vaatimaton ja julkisuutta kaihtava henkilö. Alaisiinsa hän suhtautui varauksetta luottavaisesti ja myönteisen empaattisesti. Hänen huumorinsa oli lempeän ystävällistä. Esimiehenä hän loi johtamalleen työyhteisölle miellyttävän ja kannustavan työilmapiirin.

Kurimon harrastus oli luonnossa liikkuminen, talvella murtomaahiihto. Retket suuntautuivat usein Lappiin. Hän oli innokas kaitafilmauksen ja valokuvauksen harrastaja. Kuhmon kamarimusiikki­festivaaleilla hän kävi säännöllisesti.

- Sakari Kuikka 17.4.2018 Muistokirjoitukset voit lähettää yhdistyksen sihteerille.

Share Share Share