Harri Lonka (1931–2018)

Filosofian tohtori Harri Arvid Lonka syntyi Kouvolassa 1.12.1931 ja kuoli Helsingissä 7.12.2018.

Hänen isänsä oli rautatieläinen, konduktööri. Perheeseen syntyi kolme lasta, joista Harri oli keskimmäinen. Hän oli hyvin lahjakas. Kouvolan Lyseossa hänen todistuksensa keskiarvo oli yleensä 10, mikä tuohon aikaan oli äärimmäisen harvinaista. Ylioppilaaksi hän tuli vuonna 1950 ja sai Suomen Kuvalehden palkinnon ylioppilasaineestaan.


Harri Lonka

Fysiikan opinnot alkoivat samana vuonna Teknillisessä korkeakoulussa, mutta vuoden opiskelun jälkeen hän huomasi matematiikan olevan kuitenkin lähinnä sydäntään. Hän valmistui Helsingin yliopistosta maisteriksi keväällä 1955 pääaineenaan matematiikka ja sivuaineinaan fysiikka ja tähtitiede, kaikki erinomaisesti suoritettuina.

Opiskeluaikanaan hän antoi yksityistunteja matematiikassa. Yhdestä hänen oppilaastaan tulikin hänen puolisonsa vuonna 1954. Inkeri Kääriäinen oli kouvolalaista liikemiessukua. Heille syntyi neljä lasta.

Varusmiespalveluksensa hän suoritti 1956–57 ja oli koko Reserviupseerikurssin 92 priimus. Hänet palkittiin Suomen Reserviupseeriliiton kunniamiekalla ja Suomen kenttätykistön säätiön plaketilla.

Filosofian lisensiaatin tutkinnon hän suoritti vuonna 1960 ja väitteli filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistossa vuonna 1965.

Uransa yliopistoissa ja tutkijana hän aloitti jo opiskeluaikanaan hoitamalla tähtitieteellisen observatorion toisen toimistoapulaisen virkaa. Siitä lähtien hän oli monien muiden tavoin tieteen pätkätyöläinen. Hän hoiti eri yliopistoissa matematiikan assistentin, apulaisprofessorin ja professorin virkoja niin, että määräykset viran hoitoon kestivät vuoden kerrallaan. Kokemusta kertyi ympäri maata: Teknillinen korkeakoulu, Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Vaasan Kauppakorkeakoulu. Ennen siirtymistään vakuutusalalle hän hoiti usean vuoden ajan talousmatematiikan professorin virkaa Vaasan Kauppakorkeakoulussa.

Vakuutusalan Tilastokeskus oli erittäin tärkeä tekijä erityisesti vahinkovakuutuksessa 1990-luvun alkuun saakka. Sinne kerättiin eri vakuutuslajien vahinkotiedot lähes kaikilta vakuutusyhtiöiltä, jotta vakuutusmaksujen määrittelyssä olisi yhteinen tietopohja. Ne olivat eri lajiyhdistysten käytettävissä määrättäessä kunkin vakuutuslajin yhteisiä tariffeja. Tämä maksukartelliksikin luonnehdittava käytäntö jatkui lähes siihen asti, kun kilpailulainsäädäntöä uudistettiin Suomen liittyessä Euroopan Yhteisöön. Tämän keskuksen johtoon Harri Lonka kutsuttiin vuonna 1978.

On luonnollista, että alalle tultuaan hän tuli myös Suomen Aktuaariyhdistyksen jäseneksi. Kun yhdistys sai järjestettäväkseen kansainvälisen aktuaarikongressin, hänestä tuli tiedetoimikunnan puheenjohtaja kongressikomiteassa. Toimikunnan ensimmäinen tehtävä oli valmistella Suomen kongressin pääteemat päätettäväksi kansainvälisen aktuaarien yhteisorganisaation International Actuarial Associationin (IAA) hallituksen kokouksessa vuonna 1984.

Uutena teemana oli kongressissamme jälleenvakuutus. Sen tutkimukseen aktuaarienkin näkökulmasta oli tosiaan aihetta, sehän aiheutti vakavia tappioita suomalaisillekin vakuutusyhtiöille 1980-luvun loppupuolella. Toinen uusi teema oli sijoitustoiminta, minkä riskien mallintaminen, seuraaminen ja raportointi on tänä päivänä keskeinen osa vakuutusmatemaatikkojen työtä.

Kongressiin osallistui heinäkuussa 1988 runsaat tuhat aktuaaria viidestäkymmenestä eri maasta ja seuralaisineen osallistujamäärä ylitti kaksituhatta. Tieteellinen ohjelma Finlandia-talossa kesti viisi päivää, ja niissä esitetyt tutkimukset ja artikkelit koottiin viiteen kongressikirjaan. Kirjoitusohjeiden laatiminen, kirjoitusten esilukeminen ja kommentointi kirjoittajille, niiden painokuntoon saattaminen ja oikoluku oli kongressikomitean tiedetoimikunnan vastuulla.

Suomen Aktuaariyhdistyksen hallituksen jäsen hän oli 1984–90, josta viimeiset kolme vuotta varapuheenjohtajana. Hän piti myös useita esitelmiä yhdistyksessä. Kansainvälisen aktuaarien yhteisorganisaation IAA:n hallituksen jäsen hän oli vuosina 1984–88.

Ansioistaan hänet nimitettiin Suomen Aktuaariyhdistyksen kunniajäseneksi vuonna 2005.

Harri Lonka oli nimensä mukaisesti pitkä mies, lähes kaksimetrinen. Kun hän oli paikalla, hänet huomattiin. Hän oli sosiaalinen ja laaja-alainen henkilö, jonka seurassa myös viihtyi. Hänen elämänasennettaan kuvaa hyvin eräs kesäinen päivä perheen kesäpaikalla, jonne oli kutsuttu joukko aktuaareja puolisoineen. Tilaisuus avattiin huvimajassa, jonka nimi oli Turhala. Siellä Harri toivotti vieraat tervetulleiksi teemalla ”Tärkeyden turhuus ja turhuuden tärkeys”.

- Paavo Pitkänen 28.1.2019


Muistokirjoitukset voit lähettää yhdistyksen sihteerille.

Share Share Share