Tiivistelmä

Keskustelua siitä, tarvitaanko vielä sinivalkoisuutta vai korvaako globaalisuus sen kokonaan.


Kirjoittaja(t)  Pentikäinen Teivo
Artikkelin otsikko Sinivalkoista pääomaa tarvitaan globaalissa taloudessa enemmän kuin ennen
Lehti Nykypäivä 1999;:
Avainsanat sinivalkoisuus, globalisaatio
Kieli  suomi
Julkaisun tyyppiartikkeli sanomalehdessä
Share Share Share