Tiivistelmä

Kommentti Taylorin kilpailuolosuhteita koskevalle kirjoitukselle. Vakuutuslaitosten välisen kilpailun mallittamista, syklit, vakuutusten karkaaminen jne.

Abstract

 A comment to G. Taylor's discussion contribution on the competition of insurance companies, referring, among others, to business cycles, movement of policies from company to company, etc.


Kirjoittaja(t)  Pentikäinen T.
Artikkelin otsikko Discussion of 'Underwriting strategy in a competitive insurance environment' by G.C. Taylor
Lehti Insurance: Mathematics and Economics 1986;5:81-83
Keywordscompetition of insurance companies
Kieli  englanti
Julkaisun tyyppiartikkeli tiet lehdessä
Share Share Share