Tiivistelmä

Julkisella sektorilla eläkeikä oli aiemmin ammattikohtaisesti erilainen. Seurauksena oli jatkuvia paineita, jopa lakkoja, kunkin ammattiryhmän eläkeiän alentamiseksi. Kuntasektorilla tilattiin työterveyslaitoksen asiantuntijoilta tutkimus siitä, millainen eläkkeelle siirtymisen oikeus eri ammateissa saattaisi olla. Onneksi ikään kuin sivutuotteena saatiin myös tuloksia siitä, millainen työkyky oli yksilöllisesti havaittu lukuisilla tutkituilla. Tästä T. Pentikäinen saattoi päätellä, että yksilöllinen variaatio on suurempi kuin ammatista johtuva, joten ammatillinen eläkeikäjärjestelmä on huonosti perusteltu. Osittain tätä tulosta käyttäen siirryttiinkin myöhemmässä vaiheessa yksilölliseen järjestelmään ammatillisen asemesta, mikä oli eläkejärjestelmien suuria reformeja.


Kirjoittaja(t)  Pentikäinen Teivo
Artikkelin otsikko Kunnallinen eläketutkimus sisältää erittäin kiintoisia tuloksia
Lehti Työeläke 1985;(5):
Avainsanat eläkeikä
Kieli  suomi
Julkaisun tyyppiartikkeli aikakausilehdessä
Share Share Share