Tiivistelmä

Esitelmä riskiteorian sovellutuksista Ruotsin aktuaariyhdistyksessä.

Abstract

 An account of the risk theory applications in Finland, a lecture at a meeting of the Swedish society of actuaries.


Kirjoittaja(t)  Pentikäinen Teivo
Artikkelin otsikko Aktuarier berättar
Lehti ABaCuse 1997;Nr 2:
Avainsanat riskiteoria
Kieli  ruotsi
Julkaisun tyyppiartikkeli tiet lehdessä
Share Share Share