Tiivistelmä

Perustelua sille, että sosiaaliministeriön vakuutusosaston asiantuntijainstituutio on hyödyllinen ja tarpeen siitä huolimatta, että "asiantuntijoina" on vakuutusyhtiöiden johtohenkilöitä, jotka saattavat joutua arkaluonteisesti käsittelemään myös kilpailevien yhtiöiden asioita.


Kirjoittaja(t)  Pentikäinen Teivo
Artikkelin otsikko Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijainstituutiosta
Lehti Kauppalehti 1993;:
Avainsanat asiantuntijainstituutio
Kieli  suomi
Julkaisun tyyppiartikkeli sanomalehdessä
Share Share Share