Tiivistelmä

1990-luvulla on useita kertoja esitetty, että eläkeikää tilapäisesti alennettaisiin työllisyystilanteen parantamiseksi ja erityisesti nuorten työllistymisen edistämiseksi. Kuitenkin vuonna 1996 enää joka kolmas 55-64-vuotias oli töissä, 40 prosenttia muullaa eläkkeellä kuin työttömyyseläkkeellä, ja 20 prosenttia työttömänä tai työttömyyseläkkeellä. Lisäksi on jo ennen 65-vuoden ikää yhdeksän kymmenestä siirtynyt eläkkeelle. Nykyinen varhain eläkkeelle poistuminen on paradoksaalinen ilmiö, sillä samanaikaisesti ikääntyneet ovat yleisesti ottaen aikaisempia sukupolvia terveempiä ja koulutetuimpia ja esimerkiksi 50-vuotiaan elinajan odote on 30 vuodessa kasvanut 5-6 vuotta. Viime vuosien eläkepoliitiikan tavoitteena onkin ollut työntekoon kannustaminen, eläkkeelle siirtymisen myöhentäminen sekä maksujen ja etuuksien välisen tasapainon saavuttaminen. Eläkepolitiikan pohjana on pitkäaikainen sukupolvien yli kantava yhteisvastuu. Sen uskottavuudelle ja kestävyydelle on olennaista, että sopimuksia ja päätöksiä ei muuteta lyhytnäköisempien ja toimintaperiaatteiltaan vastaisten tavoitteiden vuoksi. Eläkeiän tilapäinen alentaminen ei myöskään luo uusia työpaikkoja vaan suuntaa pelkästään nykyisiä työpaikkoja nuorille. Laskelmat osoittavat myös, että estetyt keinot eivät ole tehokkaita, kun työpaikan löytäminen nuorelle maksaisi vuositasolla yhteiskunnalle 30 000 - 40 000 markkaa. Työttömyysongelmien hoitamiseen tulisi käyttää muita kuin eläkepoliittisia keinoja.

Abstract

 In the early 1990s, economic growth came to a standstill in Finland. Unemploy-ment figures surged and the rate of unemployment climbed to18%. In response to these developments, government set up various committees to explore the options available for reversing this unfavourable trend. Several proposals for lowering pension ages temporarily have been made with the purpose of reducing the high rate of unemployment witnessed in the 1990s. These proposals have been publicly debated but so far they have not been car-ried out. The low average effective retirement age combined with the high rate of unem-ployment is and has been one of the major problems of Finnish social politics of the 1990s: as many as nine in ten persons start to draw a pension before the general retirement age. In 1994, the unemployment rate was 18%, and still to-day it is 13-14%. This being the case, all the options available for lowering the unemployment rate are being explored. The aim of the suggestions, i.e. to find employment for young people, is well worth supporting. The pensions suggested may seem cost neutral, and they are socially accept-able, in that they give elderly people a chance to retire and young people an opportunity to work. Calculations, however, show that financial aspects do not support the suggestions. Indeed, the unemployment rate would seem to de-cline, but no new jobs would be created. At best, the suggestions would result in people moving between already existing jobs. The pensions proposed are incompatible with the trends in both pension and unemployment policy. The aim of social policy is to give people an incentive to continue working and to encourage retirees and unemployed people to return to gainful employment. However, introduction of the pension benefit suggested would cause the actual general retirement age to fall. Furthermore, the new pension benefit would conflict with other pension benefits. Pension benefits were cut in 1996 in order to bring pension contributions and pension expenditure into balance both in the short term and in the long term. The aim of pension policy is to maintain this balance. However, quite opposite to these aims, the better the proposed pension would serve in terms of creating more employment opportunities, the more the pension contribution would in-crease and disturb the balance recently reached. Provision of earnings-related pensions is based on a history of joint responsibil-ity between generations. The credibility and sustainability of the scheme re-quires that agreements and decisions are not changed to achieve short-sighted targets that are in contradiction with the aims of the pension policy pursued. Admittedly, unemployment continues to be a pressing problem in Finland, but it should be dealt with by means other than pension policy.


Kirjoittaja(t)  Lindell Christina
Kirjan/raportin nimi Pensions are no solution to the unemployment problem Analysis of suggested introduction of lower retirement ages as a measure against unemployment
Avainsanat työeläkejärjestelmä, eläkkeelle siirtyminen, varhaiseläkkeelle siirtyminen, ikääntyvät työntekijät, eläkeikä, työttömyys
Keywordsearnings-related pension scheme, early retirement, elderly employed, retirement age unemployment
Sarjan nimi Eläketurvakeskuksen raportteja
Kustantaja Eläketurvakeskus
Painopaikka Helsinki
Painovuosi 1998
Volumi 10
Sivumäärä 17
ISBN 952-9639-55-4
Kieli  englanti
Julkaisun tyyppiraportti
Share Share Share