Tiivistelmä

Vakuutuspoliittinen puheenvuoro: Lakisääteisiä vakuutuksia hoitavat vakuutusyhtiöt ovat vastuussa myös siitä, että laki on ajantasalla, eikä siihen sisälly epäkohtia. Velvollisuus on viipymättä tehdä esitykset korjauksiksi, jos ne havaitaan tarpeellisiksi.


Kirjoittaja(t)  Pentikäinen Teivo
Artikkelin otsikko Vakuutusyhtiöillä vastuu epäkohtien poistamisesta
Lehti Työeläke 1986;(3):
Avainsanat vastuu lakien ajantasalla olemisesta
Kieli  suomi
Julkaisun tyyppiartikkeli aikakausilehdessä
Share Share Share