Tiivistelmä

Protestoidaan sellaista käsitystä vastaan, että eläkejärjestelmät olisi mitoitettu kestämään vain, jos taloudellinen kasvu on jonkin tietyn kriittisen rajan yläpuolella.


Kirjoittaja(t)  Pentikäinen Teivo
Artikkelin otsikko Sosiaaliturvan rahoituksesta
Lehti Kansantaloudellinen aikakauskirja 1983;(3):
Avainsanat sosiaaliturvan rahoitus
Kieli  suomi
Julkaisun tyyppiartikkeli aikakausilehdessä
Share Share Share